ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
G

Kulüp Hakkında


Birim

Hınıs Meslek Yüksekokulu


Amaç

a. Öğrenci kulüpleri; Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, Sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini,üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar. b. Özel Amaçlar: (Her kulübün özel amaçları maddeler halinde belirtilecektir.) 1. Dünya ve ülkemizde kutlanan veya değerlendirilmesi gereken önemli günlerin şehrimizde, üniversitemizde ve ilçemizde farkındalık yaratacak faaliyetler oluşturmak . 2. Sanatlara ve etkinliklere ilgi duyan öğrencilere destek ve yardım sağlamak. 3. Sosyal etkinlikler ve sergiler düzenleyerek çeşitli alanlarda üniversitemizin adını duyurmak. 4. Maddi imkanı olmayan ve özellikle yetim çocuklarla sosyal içerikli ve devamlılığı olan projeler yapılarak onlara mutlu olacakları ortamları oluşturmak 5. Optisyenlik programına dayalı projeler, sergiler vb. faaliyetlerde bulunmak. 6. Yetiştirilecek olan genç optisyenlerin sahaya daha erken bir sürede çıkmasını sağlayarak topluma katkı faaliyetlerine öğrencilik sürecinde başlamalarını sağlamak. 7. Toplumun temel değerlerine saygılı bireyler yetiştirerek öğrenilen bilgi ve becerilerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak. 8. Kulüp bilincini geliştirerek optisyenlerimizin mezun olduktan sonra bile birlikteliklerini sağlamak ve bu sayede temel haklarını savunmalarını ve iş sahasında birbirlerini desteklemeleri için zemin hazırlamak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Günay MERHAN MUĞLU


Başkan

Elvan EFİLOĞLU


Başkan Yardımcısı

Furkan EFE


Takip Edin