ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
"

"Küresel Gelişim ve Etkileşim Kulübü"

Kulübün amaçları şu şekildedir: a) Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmelerini sağlamak. b) Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanındaki uzman kişileri öğrencilerle buluşturacak organizasyonları düzenleyerek öğrencilerin ufkunu genişletmek, alana ilişkin güncel bilgilerden haberdar olmalarını sağlamak. c) Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili çalışma alanlarını tanıtmak, öğrencilerin mesleki becerilerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak. d) Siyaset ve Uluslararası İlişkilerin disiplinler arası niteliğine bağlı olarak alana ilgi duyan öğrencilerin güncel bilgiler hakkında donanımını sağlamak için basın, yayın faaliyetlerinde bulunmak. e) Atatürk Üniversitesi’nden mezun olacak öğrencilerin çalışma alanlarının bulunduğu sektörlerde öğrencilerin kolay ve verimli istihdamını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetleri yapmak ve işbirliği gerçekleştirmek.
Detaylar
A

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ KULÜBÜ

Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir bir eğitim vererek kulüp üyelerle koordinatör bir şekilde kulüp olmak.
Detaylar
A

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu

• Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet’’ (ADEM) öğrenci topluluğu “İnsanlık İçin İyilik Meşalesi’’ sloganıyla, zaman ve mekanın gençlere yüklemiş olduğu sorumlulukların bilinciyle; adalet, ehliyet, eminlik, duyarlılık, kardeşlik, hoşgörü, iyilik, barış, sevgi, paylaşma ve dayanışma temelinde uzun soluklu kutlu bir yürüyüşü tarihten aldığı mirasla bugüne sürdürmeyi ve yarına taşımayı gaye edinmiştir. • Tarihi nitelikte önemli görevlerin düştüğü gençliğimizin; Eğitim, kültür, sanat, dayanışma, fikir ve düşünce, kurumsallık, insan yetiştirme, sosyal yapıyı güçlendirme alanında bir çok projenin hayata geçirilmesi üzere ADEM; iyilik, feyiz ve bereketin taşıyıcısı olma hedefi ile için yola çıkmıştır. • ADEM öğrenci toplulukları yeryüzünde iyi insanlar halkasını çoğaltıp adil ve yaşanılabilir bir dünya için mücadele etmeyi gaye edinir. • ADEM, bütün toplumsal sorunlara son derece duyarlı, temel hak ve özgürlükler konusunda farkındalık sahibi bir hareket olma yolunda; zulüm kimden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin, zulüm karşısında susmayı ilkesizlik olarak gören ve hakikatin tecellisi için mücadele etmeyi gaye edinir. • ADEM toplulukları mevcut dünya sisteminde, yeni inisiyatif alanları ve yeni sorumlulukların ortaya çıktığı bir süreçle karşı karşıya olduğunun bilinciyle, yaşanabilir, adil bir Dünya ufkunu muasır bir sisteme taşıma hedefi ile hareket eder. • ADEM; Değerlerimizin temel kaynağının tarihselliğimiz olduğunu göz önünde bulundurarak; daha derinlikli, daha özgürlükçü, daha evrensel ve umut dolu ilkeli bir gençliği, şahitlikler temelinde yeniden inşa etmeyi hedeflemektedir. • ADEM Gençliği modernleşmenin kötü taklitlerinden uzaklaşarak düşüncede, fikirde, felsefede özgün bir düşünüşle çağın öncüleri olmayı gaye edinir. • ADEM; ‘’İlim ve irfandan geçen mutlaka hikmetli olur’’ düsturunca İhya ve inşa sürecinde aktif rol alarak: İlmi; kitabî, afaki ve enfüsi yönleriyle, İrfanı; insanın kendisini bilerek, her yeni bilginin statü değil; yeni sorumluluk olduğu yönüyle, Hikmeti; sözü ve işi yaratılanların hayrına kullanabilme yönüyle, ele almalı ve bu bağlamı hayatta Aksiyonla şekillendirmelidir. • ADEM küresel örgütlerin karşısında örgütsüzlük nedeniyle zayıf düşüp dağılmaya ve mağlup olmaya geçit vermeyecek ve geleceğin teminatı olacak bir örgütlülüğü tesis ederek, inşa ve ihya yolculuğunda insanlık için iyilik meşalesi olmayı murad edinir.
Detaylar
A

Akademik Düşünce ve Araştırma

Türkiye'nin çok yönlü akademik girişimleriyle nitelikli insan kaynağı ihtiyacına destek olmak
Detaylar
A

Akademik Hadis Araştırmaları Kulübü

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamaktır.
Detaylar
A

Akıl Fikir Kulübü

Gelişen gelişmeleri takip ederek güncelliğini koruyan sinema ve basın sektörüne hazırlanan öğrencilere hazırlanabilecekleri ortam yaratarak iletişim fakültesi imajını korumak ve bu imajı iletişim sektörüne taşımak amaçlanmıştır.
Detaylar
A

Aktif çocuk gelişimciler kulübü

a. Öğrenci kulüpleri; Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, Sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini,üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar. b. Özel Amaçlar: (Her kulübün özel amaçları maddeler halinde belirtilecektir.) 1. Dünya ve ülkemizde kutlanan veya değerlendirilmesi gereken önemli günlerin şehrimizde,üniversitemizde ve ilçemizde farkındalık yaratacak faaliyetler oluşturmak . 2. Sanatlara ve etkinliklere ilgi duyan öğrencilere destek ve yardım sağlamak. 3. Sosyal etkinlikler ve sergiler düzenleyerek çeşitli alanlarda üniversitemizin adını duyurmak. 4. Maddi imkanı olmayan ve özellikle yetim çocuklarla sosyal içerikli ve devamlılığı olan projeler yapılarak onlara mutlu olacakları ortamları oluşturmak
Detaylar
A

Anka Kültür, Sanat ve Bilim Topluluğu

Kulübün amacı Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesindeki Öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli geçirecekleri faaliyetlerde bulunmasına yardımcı olmaktır. Bunun sadece eğitim ile kalmayıp hayatı tanım ve hayatlarına yön verecek faaliyetlerde bulunarak öğrencilerim ileriki yaşamlarında daha bilgili, donanımlı ve hayata hazır olmasını sağlamak kulübümüzün amaçlarından bazılarıdır. Yalnızca eğitim ile sınırlı kalmayıp ülkemizde bu konularda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla ortaya çıkan bilgileri Atatürk Üniversitesi öğrencilerine aktarmak kulübümüzün amaçlarındandır. Üyelerine takım çalışması içinde birlikte proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik bilgilerini gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme , bilimsel konularda derslerin ötesinde bilgi edinme ,bilgi ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası platformlarda başkaları ile paylaşma ve tartışma imkanı sağlamak ;öğrenciler arasında dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacını taşır.
Detaylar
A

Arama Kurtarma Birliği

Bölüm tanıtımı, afetler ile ilgili seminerler ve tanıtımlar, geziler ve eğitimler
Detaylar
A

Araştırmacı Teknolojik Üretken Genç Mühendisler (ATÜGEM)

Amaç ve Faaliyetleri MADDE 3–(1) Kulübün amacı, üretken, genç bir nesil yetiştirmek ve onlara teknolojinin iyi yönlerini gösterip yapabileceklerinin sınırsız olduğunu kavratmak ve teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için düzenlenen seminer, konferans, eğitim ve projelerle hem bireysel, hem de kolektif becerilerini geliştirebilecekleri bir üretim ortamı sağlamaktır. (2) Doğu Anadolu’da Yazılım ve Robotik Kültürü oluşturmak için çalışmak. Türkiye Cumhuriyeti’ne tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum kazandırmaktır. (3) Kulüp olarak teknoloji alanına yeni bir boyut kazandıran, farklı açıdan bakabilen, teknolojinin büyümesine ve gelişmesine doğrudan katkı sağlayabilen, ülke teknolojisine yön verebilen bireylerin yetiştiği, ekip ruhuna sahip, inovatif bir öğrenci kulübü olmaktır. (4) Kulüp ayrıca, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak amacıyla, kurduğu ve kuracağı takımlar vasıtasıyla, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak daima zirveyi hedefler ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. (5) Kulüp, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur: (a)Kulüp, köy-şehir ayrımı yapmadan, eğitim kurumlarında tamamen gönüllü olarak robotik kodlama eğitimleri düzenler. (b) Kulüp, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine ve yasalara uygun tutum ve davranış sergileyen, kurum(siyasi partiler hariç), kuruluş ve kulüplerle amacını gerçekleştirmeye yönelik işbirliği faaliyetlerinde bulunabilir. (c) Kulüp, her yıl Atatürk Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen Bahar Döneminde Robot Günleri düzenler. Bu bağlamda, yenilikçi kategoriler geliştirir ve ülke genelinden katılımın sağlanması için çalışır. Robot Günleri Etkinliği kapsamında, alanında uzman kişiler tarafından, halkı eğitici ve bilgilendirici konferanslar verilmesini sağlar. (d) Kulüp, sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur.
Detaylar
A

Artmania Fotoğraf ve Sanat Kulübü

Bu tüzüğün amacı, Atatürk Üniversitesi tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek olan Artmania Fotoğraf ve Sanat Kulübünün çalışma esaslarını düzenlemektir.
Detaylar
A

Astrofizik

• Hava koşullarına bağlı olarak ayda en az bir gözlem etkinliği düzenleyerek, Astronomi ve uzay konusunda ilgi duyan üniversite öğrencilerini ve toplumu aynı platformda buluşturmak ve çeşitli gök cisimlerini ve önemli astronomi olayları hakkında bilgi vermek. • Atatürk Üniversitesi kulüpleri ve diğer üniversite kulüpleriyle beraber iş birliği altında çeşitli etkinlikler düzenlemek, yapılan etkinliklerde Atatürk Üniversitesi’ni ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nü en iyi şekilde temsil etmek. • Teleskoplar ve optik aletleri öğrenmek, öğretmek ve teleskop kullanımı hakkında bilgi vermek. • Her yıl “yaz etkinliği” düzenlemek. • Popüler astronomi alanında yapılan araştırmalar üzerine seminerler düzenlemek.
Detaylar
A

Ata Adalet Gençlik

Amaç; üyelere takım çalışması içinde proje üretip geliştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik bilgilerini gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme, bilimsel konularda derslerin ötesinde bilgi edinme, bilgi ve düşüncelerini ulusal platformlarda başkaları ile paylaşma ve tartışma imkanı sağlamak.
Detaylar
A

Ata Çevre ve Tasarım

1. Öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve medya alanında etkinliklerde bulunarak sosyokültürel yönde gelişmelerini sağlamak. 2. Öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alarak kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasına ve bu yolda yapılacak her türlü aktiviteye destek olmak 3. Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan diğer kulüpler ile ortak faaliyetler düzenlemek 4. İç ve dış paydaşlar işbirlikleri ile Ulusal ve Uluslararası çapta gerçekleştirilen kongre, seminer, bilgi şöleni, öğrenci kongrelerini v.b. faaliyetlerine katılmak, Ata Çevre ve Tasarım Kulübü olarak üstlenmek ve bu konudaki her türlü çalışmayı desteklemek. 5. TMYO Öğrencilerinin katılımını sağlamak amacıyla teknik geziler düzenlemek, 6. Araştırmacı, hızlı düşünen, başarılı, iş disiplinine sahip ve dinamik niteliklere sahip birey olmalarına katkı sağlamak genel amaçtır.
Detaylar
A

Ata Genç Endüstri Mühendisleri Kulübü

1. Öğrencileri Endüstri Mühendisliği ile ilgili faaliyetlere teşvik etmek. 2. Üyelerin görev, sorumluluk alma ve toplu çalışma bilincini geliştirmek. 3. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin, mezun olduktan sonra çalışma hayatında tercih edebilecekleri sektör, şirketleri ve iş kollarını yakından tanıyabilmeleri için etkinlikler düzenlemek ve şirketler tarafından düzenlenecek etkinliklerin organize edilmesini sağlamak. 4. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin sosyal çevrelerini genişletmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlemek.
Detaylar
A

ATA GENÇ HEKİM TOPLULUĞU

Tıp öğrencilerinden oluşan iki – üç kişilik ekipler oluşturuyor, düzenli olarak servislere gidip çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Sohbet ederken en sevdiği renk, izlediği filmler, hayalindeki meslek gibi çocuğumuzu daha iyi tanımamızı sağlayan sorularla arkadaşlığımızı ilerletmeyi ihmal etmiyoruz. Muhabbet sırasında hayatta gerçekleşmesini en çok istediği dileğini öğreniyoruz. Bu çok istenen bir oyuncak, öğrenme hayalleri kurulan bir enstrüman ya da okunmayı bekleyen bir kitap olabildiği gibi bir ünlüyle tanışıp imzasını almak, bir gezi, bazen de sadece patates kızartması yemek gibi minik bir istek olabiliyor. Çocuğumuzu tanıtan ufak bir hikayeyle birlikte dileğini internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda çocuklarımız ve ailelerinden onay alarak yayımlıyoruz.
Detaylar
A

Ata Gençlik ve Bilim Kulubü

Üyelerin kendi içine dönüp öncelikle odaklanmayı öğrenmesini,hayattan beklentilerimizin farkına varıp yaşam amacımızı keşfetmeyi ve odağımızı en iyi halimize dönüştürmeyi, bu yolda seminer,etkinlikler,blog yazıları,sempozyum,söyleyişi,kongreler online ve yüz yüze aktif katılım,odaklanma çalışmaları akran öğrenmesi metotu ile birbirimizi geliştirmeyi ve dahası dokunduğumuz her bireyin kendinden ve yaşamından tatmin olmasını amaçlar
Detaylar
A

ATA-DENT

Fakülte öğrencilerimizin akademik ve deontolojik birikimlerini artırmak, temel sosyal yetilerini güçlendirmek ve öğrencilerimize dinamik bir vizyon kazandırmaktır. Okula yeni gelen öğrencilerimizin adaptasyonunu kolaylaştırmak, fakültemize araştırıcı ve sorgulayıcı niteliklere sahip, çevresindeki olaylara duyarlı öğrenciler kazandırmak.
Detaylar
A

ATAGEN (Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu)

A. Kulüp, üyelerinin ders dışı saatlerinde bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı aktivitelere dahil olmasını, B. İmkanları dahilinde üyelerine bilimsel çalışma ortamı sağlayarak bu alana ilgi duyanları bir çatı altında toplanmasını, C. İsteyen tüm üyelerinin katkı ve yardımlarına açık gazete veya süreli yayınlar çıkarmasını, D. Üniversite tarafından öğrencilere tanınan olanaklardan öğrencilerin en iyi şekilde faydalanmasını, E. Moleküler Biyoloji ve Genetik biliminin daha sağlıklı yapılmasını sağlamak amacıyla üyelerini bilim etiği konusunda bilgilendirmesini F. Öğrencilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlemesini, G. Öğrencilerin çeşitli konular hakkında bilgilendirilmesi sağlayan seminer, panel, öğrenci çalıştayları ve yaz okulları düzenlemesini amaçlamaktadır.
Detaylar
A

Ata-Gençlik Hukuk Kulübü

*Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal bilimlerin alanına giren konuların araştırılması ve tartışılması için akademik programları tamamlayıcı nitelikte bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu amaç doğrultusunda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri kültürel etkinlikleri düzenlemek. *Öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya özendirmek ve öğrencilerin kendilerini geliştirecek faaliyetlere uygun zemin hazırlamak. *İş dünyası, öğrenciler ve çeşitli üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri arasında bir diyalog ortamı hazırlamak ve bu maksatla gazete, dergi, mecmua vb. yayınlar çıkarmak. *Yabancı dil, bilgisayar ve benzeri mezuniyet sonrası hayati öneme sahip olan yetenekleri öğrenim süresi boyunca kazandırmak amacıyla ilgili kursları açılmasına zemin hazırlamak. *Mezunlar ve öğrenciler arasındaki bağın kurulmasına ve geliştirilmesine çalışmak. *Ata-Gençlik Hukuk Kulübü, faaliyetlerinde Atatürk Üniversitesinin akademik itibarını zedeleyecek, fiziki ortamına zarar verecek veya akademik hayatını aksatacak faaliyetlerde bulunamaz. Ayrıca, siyaset, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımına taraftar olamaz ve faaliyetlerini bu kriterler üzerine oluşturamaz. *Kulüp, amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği ve gerçekleştirmiş olduğu faaliyet raporlarını hazırlar ve bunları kulüp arşivinde saklar. Kulüp arşivi, akademik danışman öğretim üyesisin fakültedeki odasında korunur.
Detaylar
A

ATAMODA KULUBÜ

Atatürk Üniversitesi ATAMODA Kulübü, Güzel Sanatlar Fakültesi denetiminde kurulan bir topluluktur. 1.Modaseverlerle bir araya gelerek sanat ve moda ilişkisini, güncel kadın ve erkek trendleri, defileler, sürdürülebilirlik, dijital moda vb. konularla ilgili her türlü faaliyeti organize ederek kişilere bu alanda deneyim kazandırmak, 2. Sosyal sorumluluk ve topluma katkı bilincini geliştirmek, ilk ve orta dereceli okullarla işbirliği içerisinde yaratıcı eğitici, sanatsal, kültürel faaliyetler düzenlemek/katılmak, 3. Modaseverleri sektör ile buluşturmak, kulübün amacına uygun olarak modacı tasarımcı, akademisyen, manken, sanatçı vb. katılımıyla yapılacak olan söyleşiler, konferanslar, sergiler, festivaller, geziler ve şenlikleri organize etmek/katılmak, 4.Moda ve giysi tasarım çizimi üzerine ders veya kurslar düzenlemek/katılmak. 5.Kulüp üyelerinin giysi veya giysi tamamlayıcı tasarım çalışmalarını sergilemelerine olanak sağlamaktır.
Detaylar
A

ATASAGUN

Atasagun Topluluğu üyelerinin ; A:Toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak B:Kültürel geziler düzenlemek C: Edebiyat, bilim ve sanat alanında etkinlikler düzenlemek D:Araştırmacı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak E:Bireylerde kişisel gelişimi ve sosyal bilinci arttırmak F:Topluluk imkanları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak ; 1) Dergi yayınlama ya da ulusal ve yerel dergilerle iletişime geçip kulübümüz üyelerinin buralarda yazılar veya şiirler yayımlamasına olanak sağlamak 2)İlk yardım etkinliği 3)Bilimsel öğrenci kongresi etkinliği 4)14 Mart Tıp Bayramı etkinliği 5)Hekimlik bilinci kazandırma 6)Acil serviste gönüllü hekimlik 7)Ameliyathane günleri 8)Tiyatro etkinliği 9)Diksiyon Kursu 10)İşaret dili kursu 11)Halk sağlığı taraması 12)Sempozyum ve konferans etkinlikleri 13)Sportif aktiviteler Atasagun Topluluğu, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışır. Çalışma toplantılarında kesinlikle amaç dışı ve kişisel çıkarlar içeren konular konuşulamaz, tartışılamaz.
Detaylar
A

ATASARIM

Sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan Erzurum ili ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak tasarım projeleri ve etkinlikleri düzenlemek.
Detaylar
A

ATASENG (Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Kulübü)

Kulübün temel amacı, Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bünyesinde verilen teorik dersleri destekleyici eğitimler vererek öğrencilerin sektöre hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda güncel bilgisayar program ve yazılımlarının eğitimleri verilir. Yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösteren firmaların deneyimli elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilen seminer ve sertifika programları organize edilir. Ayrıca öğrencilere yönelik profesyonel bir meslek ağı oluşturulması amaçlanmıştır
Detaylar
A

Ata-Speaking Clup

İngilizce konuşma kulübü, İngilizce'yi özgüvenli, doğru ve akıcı bir şekilde konuşmanıza yardımcı olmayı amaçlayan bir etkinlik kulübüdür. İngilizceyi sevdirmek ve öğrenimine teşvik etmek, dilin kullanımını alışkanlık haline getirmek, İngilizceyi doğru, akıcı ve özgüvenli konuşmayı sağlamak, dinleme becerilerini geliştirerek anlama kapasitelerini artırmak, kültürler arası farklarını öğrenimi konusunda uluslararası öğrencilerle etkinlikler düzenlemek, İngilizce Kulübünün temel amaçları arasında yerel almaktadır.
Detaylar
A

ATA-SU

Atatürk Üniversitesi bünyesinde ve/ya dışında yapılacak olan ders ve etkinlikler ile öğrencilerin ekosistem ve çevre bilinci ile yetişmesine katkıda bulunmak. Maddi ve manevi değerlere saygılı, diğer insanlara faydalı, çevreci kişilikler oluşturmak maksadıyla faaliyetler yaparak gençleri hem bir araya getirmek hem de kişisel gelişimlerine faydalı olmaya çalışmak. Üniversitemizin toplumsal alanda tanıtımına destek olmak. Ahlak, erdem, yardımseverlik, kardeşlik, samimiyet, çalışkanlık ve başarı kavramlarına uygun olarak hareket etmek ve yine bu kavramlara uygun olarak üniversite mensuplarına kültürel, sportif ve akademik anlamda destek verecek çalışmalar yapmak. Doğa gezileri, sportif faaliyetler, kariyer buluşmaları gibi aktiviteler yaparak üniversite öğrencilerinin ihtiyacı olan alanları keşfetmek ve bunlara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek. Faaliyet alanına giren konularda yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversite, kurum ve/ya sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmak, ortak faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaşmasını sağlamak. Gerçekleştirilecek çalışmalarla Atatürk Üniversitesi bünyesinde, öğretim elemanları, okul yönetimi, personel ve öğrenciler arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek.
Detaylar
A

Atatürk Tıp Öğrencileri Topluluğu

Vizyon: Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak, sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren, geleceğin hekimlerininin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren; tüm tıp tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal ve uluslararası alanda temsil eden en büyük sivil toplum örgütü olmaktır. Misyon: 60 yılı aşkın tecrübesiyle, ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da kullanarak; a) Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, evrensel nitelikte hekim olmalarına katkıda bulunmak. b) Tıp fakültesi öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında staj imkânı sunmak c) Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli savunuculuk çalışmalarını yapmak d) Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim hakları konusunda çalışmalar yapmak
Detaylar
A

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Kulübü

Bölgemiz ve Ülkemiz Arkeolojik kültürel mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel miras bilincinin geliştirilmesi
Detaylar
A

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LÖSEV FAYDA TOPLULUĞU ÖĞRENCİ KULÜBÜ

• Lösemi ve kanser hakkında bilgilendirilmesi, • Löseminin ve kanserin nedenleri hakkında bilgilendirilmesi, • Lösemi ve kanser hakkında çeşitli konferans ve seminerlerin düzenlenmesi, • Lösemiyi ve kanseri önlemek için neler yapılabileceği hakkında bilinçlendirilmesi, sağlıklı yaşam modellerinin geliştirilmesi • Düzenli Spor yapmak, sağlıklı gıdalar ile beslenmek ve düzenli uyku gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının öğrenciler ve tüketicilerce örnek alınması, taklit edilir seviyede çekici kılınmasının sağlanması için rol modeller ve iletişim araçlarının desteğiyle çalışmalar yürütülmesi • Lösemili çocuklar ve kanser hastaları yararına farkındalık yaratacak proje önerilerinde bulunmaları • LÖSEV organizasyonlarında ve yardım kampanyalarında aktif görev almaları • LSVDükkan ürünlerinin satılabileceği ve bilgilendirmelerin yapılabileceği stantların kurulması • Paylaşmanın huzuruna ulaşmak, bir ve bütün olduğumuz duygusunu yaşatmak, • “Bir toplum ancak tüm fertleriyle gülebiliyorsa bireyler de mutlu olacaktır” felsefesiyle sürdürülebilir bir iyilik hareketine öğrencilerin ortak olmaları ve gelecekte liderlik etmeleri, gerçek mutluluğa ilk adımlarını atmalarının sağlanmasıdır.
Detaylar
A

Atatürk Üniversitesi Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu

GENEL AMAÇLAR : a) Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu üyelerinin; 1) Bilimsel, sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve benzeri etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile kariyer gelişimlerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen ve topluma yarar sağlayıcı sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmak ve bu doğrultuda etkinlikler yapmak genel amaçtır. Bunlara ek olarak: a) Çocuk istismarının önlenmesi ve istismar vakalarına müdahale konusunda bilinç düzeyini arttıracak farkındalık çalışmalarında bulunmak, b) Çocuk ihmal ve istismarının her türlüsünün önlenmesi için sistematik ve multidisipliner nitelikli eğitim faaliyetlerinde bulunmak, c) Çocuklara dair hukuki düzenlemelerin ve mahkeme uygulamalarının Birleşmiş Millet Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çocuğun yüksek yararını ilke edinen uluslararası metinlere uyumunun sağlanması için hukuki farkındalık çalışmaları yürütmek gibi konularda da etkinlikler yapmak amaçlar arasındadır. ÖZEL AMAÇLAR : 1-Bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak; fiziksel, ekonomik, duygusal ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak ve önlemek için eğitimler düzenlemek, 2-İhmal ve istismar mağduru çocukları biyopsikososyal olarak ele alarak yaşadıkları travmaları atlatmaları için bilinç düzeyinin yükseltilmesi, politika geliştirilmesi süreçlerine katkı sunmak ve iyileşmelerinde terapotik süreçte yer almak, 3-Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu ve UCİM Erzurum İl Yapılanması/Temsilciliği iş birliği ile halka açık ücretsiz eğitimler verilmesi, çocuk alanında farkındalığı arttırmak amaçlı olarak önemli gün ve haftalarda fiziki ve online etkinlikler düzenlemek, üniversite öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi alanında farkındalık sahibi olabileceği bilgilendirici söyleşi, toplantı ve etkinlikler düzenlenmesidir.
Detaylar
A

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nün amacı, üniversite öğrencilerimizin çeşitli spor dallarında amatör ruhla planlanan aktivitelere katılmasına olanak sağlayarak onların yaşam kalitesini artırmak ve sosyalleşmelerine imkan verecek ortamlar yaratmaktır. Ayrıca kulübümüzün alt amaçlarından biri de gerçekleştirilecek etkinliklerle fiziksel hareketliliğin artırılmasını sağlayarak sağlıklı bir toplum oluşturulmasına destek sağlamaktır. Kulübümüzün bir diğer amacı ise Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde çeşitli etkinlikler planlayarak kampüsün öğrenciler açısından bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlamaktır.
Detaylar
A

Atatürk Üniversitesi Transplantasyon Öğrenci Kulübü

Kadavra organ bağışı için özellikle öğrenciler olmak üzere toplumun her kesiminden insanın bilinçlendirilmesi, farkındalık oluşturulması ve her türlü organ bağışının teşvik edilmesi ana amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda klüp üyeleri; toplantı , seminer, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlerler. Organ bağışı konusunda hem kulüp üyeleri hemde diğer topluluklar için eğitim faaliyetleri düzenlerler. Kulüp üyeleri organ bağışı ve nakli konusunda çalışan tüm resmi ve tüzel kuruluşlarla amaçları doğrultusunda bağlantıya geçer. Kulüp üyeleri organ bağışı ve nakli konusunda yapılan bilimsel faaliyetlere katılırlar.
Detaylar
A

Ata-Türkçe Kulübü

Ata-Türkçe Kulübü Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programının resmi kulübüdür. Kulüp öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini sağlar. Ayrıca; bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, takım çalışmasının önemine inananlara, özgüveni yüksek sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlar.
Detaylar
A

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürkçü Düşünceyi yaymak, bu amaca yönelik faaliyetler yaparak Atatürk’ü anlatmak, araştırmak, ulu önderimizi tanıyıp tanıtmak, Atatürk ilke ve inkılâplarının devamlılığını sağlamak ve bu bilince sahip insanlar yetiştirmektir.
Detaylar
A

Atauni Genç Tema

Kulüp üyelerinin yaşadıkları çevrenin sorunlarına duyarlı ve ekolojik bakış açısına sahip bireyler olmalarına katkı sağlamak. Toprak kaybına neden olan erozyon, çölleşme tehlikesi ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmak. Ormanları korumak, fidan dikim etkinlikleri yapmak. Doğal varlıkların korunması için çalışmak. Doğa için sürdürülebilir etkinlikler düzenlemek. Bu amaçları benimsemiş olan TEMA Vakfı ile ortak çalışmalar yürütmek, bu amaçlar doğrultusunda stantlar açmak, seminerler vb etkinlikler düzenlemek.
Detaylar
A

ATÇILIK VE BİNİCİLİK KULÜBÜ

a) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin toplumsal, kültürel ve mesleki gelişmelerine yardımcı olmak, b) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, c) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin Atçılık sporunu öğretmek, konusu atçılık ve binicilik sporu olan uygulamalı kurslar düzenlemek ve yayın yapmak, d) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin topluluk imkânları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak Atı tanımak, Ata yaklaşmak, At tımarlamak, At besleme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, e) Atlı geziler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak, f) Üyeler arasında sosyal bağların gelişmesini sağlamak amacı ile toplantı, eğlence, geziler düzenlemek, g) Ulusal ve Uluslararası etkinlikler düzenlemek, h) Ulusal ve Uluslararası faaliyetlere katılmak, i) Atatürk Üniversitesi akademik birimlerinde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulmuş olan diğer kulüpler ile hem kendi amaçları doğrultusunda hem de üniversitemizde kardeşlik ve paylaşma ortamı oluşturmak adına yakın ilişkilerde bulunmak ve ortak faaliyetler düzenlemek, j) Yasal olarak binicilik ve atçılık işlerine bakan devlet kurumları ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusu gerek yerel- bölgesel gerekse ülke çapında iş birliği yapmak, k) 2860 sayılı yardım toplama kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir. Koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul eder
Detaylar
A

Atlas Öğrenci Topluluğu

Kulübümüzün en belirgin amacı öğrenmek, öğrendiklerini içselleştirmek ve öğrenmenin yanı sırada insanlara ışık olmaya çalışmaktır. Bu doğrultuda konferanslar, sempozyumlar, sergi ve çeşitli faaliyetlerimizle; felsefe, tarih, iktisat, sosyoloji, psikoloji, kültürel, sanatsal, sağlık, çevre, hitabet, yardımlaşma, dayanışma ve sportif etkinlikler ve faaliyetler düzenleyip vedahi fıkıh, siyer, kelam gibi İslami İlimlerin etrafında, bir üniversite öğrencisinin tam donanımlı bir kişi haline gelmesine yardımcı olmaktır. Genel Kurallar; *Kulüp üyeleri, gerek kulüp içi gerekse kulüp dışı(kulübe mal olacak şekilde) vatana, millete, bayrağa ve ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret eden kişi veya kişiler *Kulübün üyeleri gerek kulüp içi gerekse kulüp dışı(kulübe mal olacak şekilde) hiçbir dil, din, ırk, mezhep ve toplum konumu(maddi,manevi) gibi çeşitli ayrımlar yapmaya çalışan kişi veya kişiler *Kulübün üyeleri, gerek kulüp içi gerekse kulüp dışı(kulübe mal olacak şekilde) hiçbir siyasi görüş, partizanlık, sempatizanlık, terör örgütü destekçiliği ya da söylevi yapan veya yaptığı kanıtlanan kişi veya kişiler *Kulübün üyeleri, gerek kulüp içi gerekse kulüp dışı(kulübe mal olacak şekilde) İslam'ı ayaklar altına alan, farklı şirk-i durumlar ile kulüpte bulunan kişileri veya kulübü sıkıntılı duruma sokan kişi veya kişiler *Kulüp üyeleri, Üniversitemiz çatısı altında bulunan herhangi bir öğretim üyesine veya personeline karşı saygısızlık yapan kişi veya kişiler *Kulübün ilerleyişini ve geleceğini tehlikeye atan kişi veya kişiler *Kulübün amacının doğrultusunu değiştirmeye çalışan kişi veya kişiler *Kulübün olağan ve olağanüstü toplantılarına, etkinliklerine sürekli olarak katılmayan veya sürekli çeşitli mazeretlerde bulunan, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeyen kişi veya kişiler *Grup içerisinde, grup yönetimine veya üyelerine karşı sebepsiz tavır alan, sorun çıkaran ve rahatsız eden kişi veya kişiler *Kulüp içerisinde amacı dışında yakınlaşma veya kulüp aleyhinde yapılan gruplaşma hareketlerini gerçekleştiren kişi veya kişiler -Kulüp yönetiminin alacağı kararlarca kulüpten kesinlikle men edilir... Yönetim ve Denetim Kurulu Kuralları; *Yönetim veya Denetim kurulunda bulunan kişi veya kişilerin görevlerini hakkaniyetle yapmaması *Yönetim veya Denetleme kurulunda bulunan kişi veya kişilerin görevlerini kötüye ve kulübü tehlikeye atacak şekilde kullanmaları -Yönetim kurulu başkanı ve yardımcısının alacağı kararlar doğrultusunda kulüpten men edilir...
Detaylar
A

Atolye Tiyatro

Tiyatro eğitimi, tiyatro oyunları ve sosyal sorumluluk projeleri.
Detaylar
A

ATUPSA (Atatürk Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği)

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği’nin amacı; Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda onların akademik gelişimleri, eğitimleri, bilimsel araştırıcı ve yaratıcı niteliklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak, yurt içinde ve yurt dışındaki diğer eczacılık fakültesi öğrenci gruplarıyla iletişimini sağlamak, buralardaki gelişmeleri ve yayınları fakülte öğrencilerine ulaştırmak, öğrencilerin Eczacılık alanında Network oluşturmalarına katkı sağlamaktır.
Detaylar
B

Bilge Gençlik

Roma, Endülüs, Osmanlı gibi tarihteki büyük medeniyetler, ilim merkezli olup ilim üzerine kurulmuştur. Ruh kökleri ilimdir. Ve Anadolu, dünya medeniyetlerinin beşiğidir. Bu bağlamda; topluluğun amacı, bir medeniyet otağı olan Anadolu ruhunun, üniversiteli ruhuyla birleştirilerek, medeniyet olgu ve kavramının, üniversitemizde daha da güçlenmesidir. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda topluluğumuzun amaçları; 1) Medeniyet olgusunun temellerini bilimsel çerçeveler içerisinde araştırmak, anlamak ve açığa kavuşturmak. Böylece bu konuda uzmanlaşmış bilim ve meslek adamlarının da katkılarıyla, Atatürk Üniversitesi öğrencilerine objektif ve bilimsel doğruları sunmak. 2) Topluluğumuza üye olan öğrencilere Anadolu ve Dünya medeniyetlerini tanıtarak bu medeniyetlerin ilmi açıdan geldiği noktaları ve yapılan çalışmaları, üniversite öğrencileriyle paylaşmak. 3) Üyelere programlarda görev ve sorumluluk vererek görev bilinci oluşturmak ve takım içinde çalışabilme becerisini kazandırmak. 4) Üyelerin, yurt içi ve yurt dışında topluluğumuza benzer amaçlar taşıyan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ve topluluklarla karşılıklı anlayış bağları ile arkadaşlık, dostluk, barış, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkilerini geliştirmek için gerekli koordinasyonu sağlamak. 5) Çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarıyla birliktelik ve faaliyet gösterebilir.
Detaylar
B

Bilgi Kulübü

Kütüphane ve enformasyon bilimi alanında ve alanı ile ilişkili disiplinlerarası konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek; akademik deneyimlerini gerçek hayatta uygulama yeteneklerini pekiştirmek; takım çalışmasıyla iş birliği yapma, organize etme, yönetme ve iletişim kurma yeteneklerini güçlendirmek; proje üretmek ve uygulamak; bilgi konusu ile ilgili paydaşlarla (kütüphane, arşiv, müze, mesleki dernekler, özel sektör) iş birliği yapmak ve bu paydaşlarla kariyer etkinlikleri düzenlemek; bilgi, düşünce ve deneyimlerini iç ve dış paydaşlarla paylaşabilecekleri tartışma platformlarına olanak sağlamak; bilgi merkezleri, öğrenciler ve çeşitli üniversitelerde bilgi ve belge yönetimi alanında faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri arasında bir diyalog ortamı hazırlamak ve bu maksatla gazete, dergi, bülten vb. yayınlar çıkarmak; faaliyetlerini sunabilecekleri web sayfası oluşturmak ve faaliyetleri arşivlemek; akademik eğitimleri boyunca mesleki alanları ile ilgili çeşitli beceri ve yetkinliklerini destekleyecek nitelikte söyleşi, panel, konferans vb. toplantıları düzenlemek; film gösterimi, şiir dinletisi, konser, gezi gibi etkinlikleri yürütmek; kampanyalara (kitap, okuma vb.) önderlik etmek, sosyal ve kültürel aktiviteleri gerçekleştirmek üzere faaliyetler yürütmek; bölüme yeni gelen öğrencilerin adaptasyonunu kolaylaştırma yönünde etkinlikler düzenlemek.
Detaylar
B

Bilgi ve Değerler Kulübü

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamaktır.
Detaylar
B

BİLİM KULÜBÜ

Fakültede ders içi aktivitelerinin yanında öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik mesleki, bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda yurtiçi ve yurtdışı etkinlikleri düzenlemektir.
Detaylar
B

Bilim, Toplum ve Düşünce Kulübü

Detaylar
B

BİLİŞİM HAREKETİ

Misyonumuz ve vizyonumuzla Bilişim Hareketi kulübü olarak yenilikleri takip etmek bunları hayatının her alanına yaymak amacımızdır. Bilişim Hareketi’nin yegane amacı toplumu bilişim ve teknoloji alanlarında bilinçlendirmek ve geleceğe hazırlamaktır.
Detaylar
B

Bilişim Kulübü

Bilişim alanında etkinlikler, eğitimler, seminerler, aktiviteler, geziler düzenlemek amacı ile kurulmuştur .
Detaylar
B

BURADAYIM

Atatürk Üniversitesi bünyesinde ve/ya dışında yapılacak olan ders ve etkinlikler ile öğrencilerin önder bir nesil ilkesine uygun olarak yetişmesine katkıda bulunmak. Manevi değerlere saygılı, diğer insanlara faydalı, önder kişilikler oluşturmak maksadıyla faaliyetler yaparak gençleri hem bir araya getirmek hem de kişisel gelişimlerine faydalı olmaya çalışmak. Üniversitemizin toplumsal alanda tanıtımına destek olmak. Ahlak, erdem, yardımseverlik, kardeşlik, samimiyet, çalışkanlık ve başarı kavramlarına uygun olarak hareket etmek ve yine bu kavramlara uygun olarak üniversite mensuplarına kültürel, sportif ve akademik anlamda destek verecek çalışmalar yapmak. Kültürel geziler, sanatsal faaliyetler, kitap tahlilleri, kariyer buluşmaları gibi aktiviteler yaparak üniversite öğrencilerinin ihtiyacı olan alanları keşfetmek ve bunlara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek. Faaliyet alanına giren konularda yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversite, kurum ve/ya sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmak, ortak faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaşmasını sağlamak. Gerçekleştirilecek çalışmalarla Atatürk Üniversitesi bünyesinde, öğretim elemanları, okul yönetimi, personel ve öğrenciler arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek.
Detaylar
C

Coğrafya Kulübü

Yönergenin amacı, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yürütülmesini sağlamaktır.
Detaylar
Ç

Çeviri kulübü

Çeviri alanındaki akademik çalışmaları destekleyerek, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak ve bu amaç doğrultusunda uygun etkinlikler düzenlemektir. Çeviri sektöründeki faaliyetleri yakından takip ederek imkanlar dahilinde öğrencilerin sektör temsilcileriyle, akademik alanda çalışma gösterenlerle buluşturarak ortak bir çeviri kültürü ve bilinci oluşturmaktır. Ulusal ve Uluslararası alanlarda yapılan çalışmaların takibini yaparak farklı perspektiflerden çalışmaların tartışıldığı ortamları oluşturmaktır. Kulüp üyelerinin gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri yürütmektir.
Detaylar
Ç

Çiftçi öğrenci dayanışma kulübü

a. Öğrenci kulüpleri; Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, Sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar. b. Özel Amaçlar: (Her kulübün özel amaçları maddeler halinde belirtilecektir.) 1. Dünya ve ülkemizde kutlanan veya değerlendirilmesi gereken önemli günlerin şehrimizde, üniversitemizde ve ilçemizde farkındalık yaratacak faaliyetler oluşturmak . 2. Sanatlara ve etkinliklere ilgi duyan öğrencilere destek ve yardım sağlamak. 3. Sosyal etkinlikler ve sergiler düzenleyerek çeşitli alanlarda üniversitemizin adını duyurmak. 4. Maddi imkanı olmayan ve özellikle yetim çocuklarla sosyal içerikli ve devamlılığı olan projeler yapılarak onlara mutlu olacakları ortamları oluşturmak 5. Laborant ve Veteriner Sağlık programına dayalı projeler, sergiler vb. faaliyetlerde bulunmak. 6. Yetiştirilecek olan genç Laborant ve Veteriner Sağlık Tekniker adaylarının sahaya daha erken bir sürede çıkmasını sağlayarak topluma katkı faaliyetlerine öğrencilik sürecinde başlamalarını sağlamak. 7. Toplumun temel değerlerine saygılı bireyler yetiştirerek öğrenilen bilgi ve becerilerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak. 8. Kulüp bilincini geliştirerek Laborant ve Veteriner Sağlık tekniker adaylarının mezun olduktan sonra bile birlikteliklerini sağlamak ve bu sayede temel haklarını savunmalarını ve iş sahasında birbirlerini desteklemeleri için zemin hazırlamak.
Detaylar
D

Doğa Kulübü

Atatürk Üniversitesi bünyesinde doğayı korumak ve bu alanda öğrencileri bilinçlendirmek ve kulüp üyeleri arasındaki sorumluluğu ve yardımlaşmayı arttırarak dönem içerisindeki faaliyetleri düzenleyerek kulüp vizyon ve misyonuna erişmek.
Detaylar
D

Doğa Sporları Klubü

Derneğin amacı; her türlü doğa sporları kapsamında Ülkemizin doğa güzelliklerini gezip görerek ve araştırarak korumak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmak ve bu amaçla faaliyetler ve eğitimler düzenlemektir.
Detaylar
D

Doğal ve Tarihi Yaşamı Koruma/Kurtarma Kulübü

Doğal ve tarihi yaşam alanlarını koruma ve gelişmesine destek sağlayarak ulusal ve kültürel değerlerin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılarak devamlılığın sağlanması.
Detaylar
D

Düşünce ve Araştırma

Kulübün amacı maddi değerlerin öncelendiği günümüz dünyasında iç dünyamızı besleyen kavramlarımızı öğrenebilmek, önce iç dünyamıza sonra ise bedenlerimize işleyebilmektir. Kültür, sanat ve bilim çalışmaları yaparak medeniyetimize dönük millî- manevî şuuru ortaya koyabilmektir. Başta Atatürk Üniversitesi’ne mensup öğrenciler olmak üzere Erzurum şehrindeki tüm gençler için sosyal, kültürel, ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, üyeler arasında birliği sağlamak, kanunlarımız çerçevesinde bütün haklarını korumaktır. Kurs, panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek üyelerinin, eğitimin her kademesindeki tüm öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve kültür seviyelerinin artmasına katkıda bulunmak, dini, ahlaki, milli, içtimai, siyasi ve iktisadi konularda neşriyatta bulunmaktır.
Detaylar
E

Eczacılık Müzik Kulübü (FARMONİ)

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Müzik Kulübünün amacı; öğrencilere müziği sevdirmek, müzik ile ilgili öğrencilere hobilerini geliştirmeleri için fakülte bünyesinde müzik grupları oluşturmaktır. Bunun yanında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin, sosyal kimliklerinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca girişimci, özgüvenli, lider, kişisel ve milli değerler dengesini oluşturmanın yanı sıra, evrensel bakış açısına sahip, zaman ve yaşamını sağlıklı yönetebilen, sosyal, duygusal ve akademik gelişimini sürdürebilen, Fakültenin misyon ve vizyonuna uygun, yaratıcı bireylerin yetişmesine katkıda bulunur.
Detaylar
E

Eczasanat

Bu kulübün amacı, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak.
Detaylar
E

Edebiyat Fakültesi Felsefe Kulübü

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde 2021-2022 sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, akademik ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesinin düzenlenmesini, bu yolla fakülte öğrencileri arasındaki kaynaşmayı arttırmayı ve hem üniversitemizi, hem de fakültemizi tanıtarak, eğitsel ve sosyal yaşam açısından daha çok istenen üniversite ve fakülte haline getirmeyi amaçlar.
Detaylar
E

Eğitim ve Matematik

Eğitim ve matematiğe ilgi duyan kişilere farkındalık oluşturmak. Yeni insanlar tanıyıp sosyalleşmek ve takım çalışmasını öğrenmek.
Detaylar
E

EĞLENCELİ MATEMATİK

MATEMATİĞİ EĞLENCELİ HALA GETİREREK GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİRMEK
Detaylar
E

Ekoloji Kulübü

Çevre koruma, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularına hâkim öğrenci sayısını artırma ve çeşitli etkinliklerle bu bilinci öğrencilerde ve toplumda kalıcı kılmaktır.
Detaylar
E

Ekonometri Kulübü

İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi bünyesinde ekonometri ve ekonomi başta olmak üzere tüm üniversite bölümlerine yönelik yapılacak olan sosyal faaliyetler ve bilgilendirme konferansları yaparak üniversite öğrencilerinin araştırma, geliştirme, proje oluşturma, staj olanakları bulma ve akademik alanda kendilerini geliştirmek için; bir araya gelmiş olan bir topluluktur. Üyelerin ekonomi alanındaki meraklarını çoğaltmak, diğer üniversitelerdeki İİBF kulüpleriyle ortak projeler yürütmek, konferans, seminer ve panel gibi gelişim projeleri oluşturmak, Öğrenciler arasında hoşgörü anlayış ve işbirliğini yaygınlaştırmayı, boş zamanların en iyi şekilde değerlendirilmesi ,eğitim ve bilgi düzeylerini artırıcı biIimsel ve kültürel çalışmalarda bulunmak temel amaçlarımızdır.
Detaylar
E

Erzurum Doğa, Spor ve Fotoğrafçılık

1. Öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve medya alanında etkinliklerde bulunarak sosyokültürel yönde gelişmelerini sağlamak. 2. Öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alarak kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasına ve bu yolda yapılacak her türlü aktiviteye destek olmak 3. Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan diğer kulüpler ile ortak faaliyetler düzenlemek 4. İç ve dış paydaşlar işbirlikleri ile Ulusal ve Uluslararası çapta gerçekleştirilen kongre, seminer, bilgi şöleni, öğrenci kongrelerini v.b. faaliyetlerine katılmak, Erzurum Doğa Spor Fotoğrafçılık Kulübü olarak üstlenmek ve bu konudaki her türlü çalışmayı desteklemek. 5. TMYO Öğrencilerinin katılımını sağlamak amacıyla teknik geziler düzenlemek, 6. Araştırmacı, hızlı düşünen, başarılı, iş disiplinine sahip ve dinamik niteliklere sahip birey olmalarına katkı sağlamak genel amaçtır.
Detaylar
E

Erzurum Genç Vizyon Kulübü

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamaktır.
Detaylar
E

Erzurum Hukuk Kulübü

Yapılacak bilim, kültür, sanat ve sosyal etkinliklerle akademik ve kişisel gelişimin desteklenmesi.
Detaylar
e

e-Spor Kulübü

E-Spor Kulübü olarak esas amacımız, Atatürk Üniversitesine bağlı oyuncuları çeşitli iletişim ağları, etkinlikler ve turnuvalar aracılığı ile bir araya getirmek ve kulüp olarak Atatürk Üniversitesini hem ulusal hem de uluslararası platformlarda temsil etmektir.
Detaylar
F

Farmakademi

FARMAKADEMİ kulübünün amacı, Eczacılık mesleğinin klinik eczacılık, entegre eczacılık, nükleer eczacılık, beslenme destek eczacılığı, farmasötik botanik, farmasötik teknoloji gibi alanlarında ve Eczacılık tarihi hakkında öğrencilere yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca Eczacılık mesleği hakkında toplum bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Detaylar
F

FarmAktif (Aktif Eczacılar Kulübü)

(1) Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, onları araştırmacı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirmek ve boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. (2) Özel Amaçlar: a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, b) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme, c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, d) Düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri yarışmalarıyla öğrencilerin girişimci olabilme, e) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, f) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, g) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme h) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır
Detaylar
F

Filoloji Kulübü

Detaylar
F

FREE ARTS AND LANGUAGE

Kulübün öncelikli amacı Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ilgilendiği sanat alanlarında, onlar için bu alanlarda çalışabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam ve imkan sunmak; dil konusundaki çalışmaları arttırmak ve öncelikle İngilizce odaklı olan öğrenciler için kendilerini dil konusunda geliştirebilecekleri, çalışmalar sürdürebilecekleri verimli bir ortam sunmaktır. Bu kulüp ve kulüpte yürütülecek tüm çalışmalar, yapılacak tüm faaliyetler Atatürk Üniversitesi'nin öğrencilerine hizmet olarak yapılacaktır.
Detaylar
G

Gastronomi kulübü

“Gastronomi Kulübu'nün amacı Üniversitemiz bünyesinde Gastronominin gelişmesini sağlamak, Gastronomiye ilgi duyan tüm üniversite öğrencilerini bir araya getirmek, öğrencilere Gastronomi ile ilgili alanı sevdirmek, bölüm ile ilgili aktivitelerde bulunmak ve öğrencileri buna teşvik edip bilinçli gıda üretim ve tüketimine katkıda bulunmaktır.
Detaylar
G

Genç Finansçılar Kulubü

Bankacılık ve sigortacılık bölümünde okuyan öğrenciler ve finans alanına ilgi duyan diğer öğrencilerin, sektördeki öncü kişi ve kuruluşlarla bir araya gelerek, sektörü tanımaları, mezuniyet sonrası kariyer olanakları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca sektöre yönelik etkinlikler(konferans, seminer, çalıştay ve panel) düzenlemek hedeflenmektedir.
Detaylar
G

Genç Heykeltraşlar Kulübü

Atatürk Üniversitesi Genç Heykeltraşlar Kulübü, Güzel sanatlar fakültesi denetiminde kurulmuş olup, Atatürk Üniversitesi'ne kayıtlı tüm öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulan bir topluluktur.
Detaylar
G

Genç İdealistler Kulübü

Detaylar
G

Genç İyilik

Gençlerimizin iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularını tanıma ve sevme; iyilik bilincini gençken kazanma ve bu bilinci çevresindekilere de kazandırma; yapacakları iyilik ve yardım projeleriyle farkındalık oluşturarak çevresine, ülkesine ve insanlığa karşı daha duyarlı, erdemli ve şahsiyetli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.
Detaylar
G

Genç Kariyerim Kulübü

Kulübün ilk amacı fakültemizde bulunan, iletişim alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımızı bir araya getirmek ve onlara uygun çalışma alanları yaratmaktır, bu doğrultu da sektörde önemli yerlere gelmiş ve tecrübesi olan kişilerle buluşturmak, tanıştırmak ve yararlandırmak asıl gayemizdir. Bunun yanı sıra aynı şekilde fakültemizden mezun olmuş öğrencilerimizi tekrar fakülteyle kaynaştırmaktır.
Detaylar
G

Genç Kızılay Klübü

Genç Kızılay Kulübü; hiçbir siyasî amaç ve maddi çıkar gözetmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak Atatürk Üniversitesinin Oltu yerleşkesindeki fakülteler ve meslek yüksekokulu öğrencilerini temsilen kurulmuştur. Kulübün amacı, Kızılay için çalışmak isteyen ve ilgi duyan gönüllü arkadaşlarımızı bir araya toplayıp toplum yararına çeşitli faaliyetler yapmak. Başta üniversitemizdeki genç üyelerimiz olmak üzere bulunduğumuz ilçede bir farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmektir. Üyelerimize dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak; düşünce, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek. Gönüllü Kızılaycılar kazanmak ve yetiştirmek; Kızı­laycılık ilkelerinin kulüp üyeleri arasında fakülte ve meslek yükseokulunda yayılmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Detaylar
G

Genç Sanatçılar Kulübü

Sanatsal faaliyetleri gençler arasında yaymak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda sanata eğilimli gençleri bu platformda bir araya getirip bu eğilimleri geliştirmek hedeflenmektedir.
Detaylar
G

Genç Turizmciler Kulübü

Üniversitemiz de gerçekleşen çeşitli kongre, söyleşi , festival gibi etkinlikler de görev alıyoruz ve önemli misafirlerimiz ile ilgileniyoruz. Siz de bu tür etkinlikler de yer almak ve sosyalleşmek isterseniz kulübümüze bekliyoruz.
Detaylar
G

GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI

Sağlık ihtisas alanları başta olmak üzere üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan Yeryüzü Doktorları gönüllülerinin katılımıyla oluşur. İyiliğe dair yüreklerinde dert taşıyan ve bunun için “İyilik ve Sağlık Yolunda” olmaya niyetlenen gönüllü öğrencilerin oluşturdukları bir gençlik yapılanmasıdır. GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI; İnsani yardım alanında belli bir bilgi ve farkındalık kazanmayı, Çeşitli eğitimler aracılığı ile mesleki ve kişisel olarak kendisini geliştirmeyi, Sağlık ve insani yardıma dair alanlarda toplumsal farkındalık oluşturmayı, Çeşitli faaliyetler aracılığı ile topluma fayda sağlamayı, kendine ilke kabul etmiş topluluktur
Detaylar
G

Genç Yeşilay Kulübü

Ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün(sigara), alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, amacı ile kurulmuştur.Kulüp bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım etmek ve toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Detaylar
G

Germanistik Kulübü

Evvela GERMANİSTİK kulübü üyelerinin; ardından Alman Dili ve Edebiyatı programına, Edebiyat Fakültesine ve hatta Atatürk Üniversitesine mensup öğrencilerin edebiyata ve felsefeye -bilhassa Alman edebiyatına ve felsefesine- aşina olmalarını sağlamak esas gayemizdir. Bu gayemizi hayata geçirme yolundaysa birçok sosyal faaliyet gerçekleştireceğiz. Kitap okuma-inceleme etkinlikleri, seminer ve sempozyumlar, geziler gibi pek çok etkinlik düzenleyeceğiz.
Detaylar
G

Germanistik Proje ve Etkinlik Kulübü

Kulübümüzün amacı; bölüm ve üniversitemizdeki öğrencilerin ders dışı zamanlarında bilimsel, mesleki, sportif, edebi, kültürel, sosyal, sanatsal faaliyetlerde gönüllülük esasına dayanarak kendilerine farklı alanlarda farklı tecrübeler edinecekleri etkinlik ve projeler düzenlemek. Fikirlerini projeleştirmeleri için onlara yardımcı olmak.
Detaylar
G

Gıda İşleme Kulubü

“Gıda İşleme Kulübü”nün amacı Üniversitemiz bünyesinde Gıda Teknikerliğinin gelişmesini sağlamak, Gıda İşleme Teknikliğine ilgi duyan tüm üniversite öğrencilerini bir araya getirmek, öğrencilere Gıda İşleme ile ilgili alanı sevdirmek, bölüm ile ilgili aktivitelerde bulunmak ve öğrencileri buna teşvik edip bilinçli gıda üretim ve tüketimine katkıda bulunmaktır.
Detaylar
G

Gıda Kalite-Kontrol Kulübü

• Atatürk üniversitesi öğrencilerinin, kulüp çerisinde yapacağı teknik geziler, öğrenci tartışmaları, konferanslar ve okudukları bölümün günümüz teknolojisine uyarlayabilme, yenilikçi görüşler ortaya koyabilme projeler geliştirme olanakları sağlamak. • Türkiye ve dünya teknolojilerinin güncel konularında disiplin olarak Gıda İşleme Bilimleri ile bunların alt dallarında araştırma ve incelemeler yapmak: bu konularda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla ortaya çıkan bilgileri Atatürk üniversitesi öğrencilerine aktarmak. • Üyelerine takım çalışması içinde proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik bilgileri gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme, bilimsel konularda derslerin ötesinde bilgi edinme, bilgi ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası platformlarda başkaları de paylaşma ve tartışma imkânı sağlamak.
Detaylar
G

GIDA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal kültürel sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içi ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.
Detaylar
G

Girişimci Gençlik ve Kariyer Kulübü

Girişimci Gençlik ve Kariyer Kulübünün amacı bünyesinde bulunan üyelerinin; a) Sosyal sorumluluk projeleri üretmelerini sağlamak hem kendilerine hem de topluma faydalı birer birey olarak yetişmelerine katkıda bulunmalarını sağlamak, b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak, c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, d) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, e) Topluluk olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, genel amaçtır.
Detaylar
G

Google Developer Student Clubs

- Bilişim teknolojileri hakkında eğitimler ve kurslar düzenlemek, - Bilişim teknolojileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve üyelerin bilgisine sunmak, - Üyeler arasındaki dostluk bağlarının gelişmesi için konferanslar, seminerler, eğitimler, yarışmalar ve eğlenceler düzenlemek, - Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer GDSC toplulukları, üniversitelerdeki bilişim kulüpleri ve bilişim ile alakalı dernek ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak ve müşterek faaliyetlerde bulunmak, - Öğrenci kabiliyetlerini gelişen teknoloji ile birlikte yönlendirmek, - Öğrencinin düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, - Öğrencilerinin networklerini genişletmek, - Teknolojik konularda konunun uzmanı kişilerle seminerler düzenlemek, - Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak, - Projeler üreterek öğrencilerin bu projelere katılımını sağlamak, - Öğrencilerin çeşitli yarışmalara katılarak deneyim kazanmasını sağlamak, - Ücretsiz kurslar ve seminerler düzenleyerek Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin teknoloji alanında üretken olmasını sağlamak.
Detaylar
G

Gözler bizde

a. Öğrenci kulüpleri; Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, Sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini,üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar. b. Özel Amaçlar: (Her kulübün özel amaçları maddeler halinde belirtilecektir.) 1. Dünya ve ülkemizde kutlanan veya değerlendirilmesi gereken önemli günlerin şehrimizde, üniversitemizde ve ilçemizde farkındalık yaratacak faaliyetler oluşturmak . 2. Sanatlara ve etkinliklere ilgi duyan öğrencilere destek ve yardım sağlamak. 3. Sosyal etkinlikler ve sergiler düzenleyerek çeşitli alanlarda üniversitemizin adını duyurmak. 4. Maddi imkanı olmayan ve özellikle yetim çocuklarla sosyal içerikli ve devamlılığı olan projeler yapılarak onlara mutlu olacakları ortamları oluşturmak 5. Optisyenlik programına dayalı projeler, sergiler vb. faaliyetlerde bulunmak. 6. Yetiştirilecek olan genç optisyenlerin sahaya daha erken bir sürede çıkmasını sağlayarak topluma katkı faaliyetlerine öğrencilik sürecinde başlamalarını sağlamak. 7. Toplumun temel değerlerine saygılı bireyler yetiştirerek öğrenilen bilgi ve becerilerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak. 8. Kulüp bilincini geliştirerek optisyenlerimizin mezun olduktan sonra bile birlikteliklerini sağlamak ve bu sayede temel haklarını savunmalarını ve iş sahasında birbirlerini desteklemeleri için zemin hazırlamak.
Detaylar
H

Havacılık Kulübü

Akademik danışmanlar kulüp amacının gerçekleştirilmesiyle yükümlüdür. Kulübün her türlü faaliyetlerinin hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Bu amaçlar doğrultusunda kulüp öğrencilerine yardımcı olurlar. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kültür hizmetleri şube müdürlüğünde faaliyetlerin düzenlenmesini belirleyen çalışma esaslarını hazırlanmasına yardımcı olur.
Detaylar
H

Hayvanseverler Kulübü

Kulübün amacı: Kendine güvenen, sorumluluk duygusu gelişmiş, işbirliğinin önemini kavrayan, yaşadığı dünyada kendinden başka canlıların da olduğunun bilincinde olan, doğayı, çevreyi koruyan böylelikle hayvanların da yaşamsal alanlarına ve hayvan haklarına saygı duyan, bu hakların geliştirilmesi için çabalayan ve bu amaç doğrultusunda hassasiyetle çalışmalar yürüten bireyleri biraraya getirmektir.
Detaylar
H

Hemşirelik Müzik Külübü

Amaç öğrenci hemşireler arasında başta müzik olmak üzere çeşitli kültür, sanat faaliyetlerinde bulunarak yaşama dokunmaktır.
Detaylar
H

Hemşirelik Bilim ve Sanat Kulübü

Hemşirelik ile ilgili her tür bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetlerin yanı sıra toplumsal duyarlılık projeleri, huzur ev, bakım evi ve hasta ziyaretlerinde bulunarak öğrenci hemşirelerin mesleki gelimlerine katkıda bulunmayı amaçlar.
Detaylar
H

Hukuk Atölyesi Kulübü

Öğrenci kulübümüz Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.
Detaylar
H

Hukuki Kafalar

a) Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve sosyal yönlerden etkinliklerde buluşturarak sosyokültürel yönde gelişmelerini sağlamak. b) Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve sosyal çalışmalarda aktif görev alarak kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasını kulüp yönetimi adına üstlenmek. c)Ulusal ve Uluslararası çapta gerçekleştirilen hukuki, sosyal, akademik alanda; panel, seminer, sempozyum, öğrenci kongrelerini v.b. faaliyetlerine katılmak, Hukuki Kafalar Gençlik Kulübü olarak üstlenmek ve bu konudaki her türlü çalışmayı desteklemek.
Detaylar
İ

İbn-i Sina Kültür ve Sanat Topluluğu

Kulüp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğrencilerin zamanını daha yararlı değerlendirebilmesine yardımcı olur. Müzikal, edebi, tiyatral ve genel manada sanatsal olabilecek etkinlikler düzenler. Bu etkinliklerle ilgili toplantılar ve sohbetler planlar. Ayrıca öğrenci arkadaşlarımızın kulüp yönetimi, denetimi ve benzeri görevler alması ile birlikte kişisel becerilerini artırmayı hedefler. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı, grup işlerinde rol ve görev paylaşımı yapmayı ve okulumuzda sanatsal etkinliklere destek vermeyi ayrıca bu tarz etkinlikleri sağlık ve tıp alanındaki çalışmalarla birleştirip ortaya çok çalışma gruplu faaliyetler çıkarmayı amaçlar.
Detaylar
İ

İktisadi ve İdari Bilimler Kariyer Kulubü

Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektir. Öğrencilere, işbirliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmaktır. Topluluk üyelerinin, gerek kulüp gerekse diğer kulüplerle ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak. Öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimler, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek İş gören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında bağlantılar kurmak ve işe/staja yerleşmeleri konusunda destek sağlamak
Detaylar
İ

İktisadi ve Stratejik Düşünce Topluluğu

Türkiye'nin genç dinamiklerini farklı illerden bir araya getirip; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde; Ekonometri, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme bölümleri başta olmak üzere tüm üniversite bölümlerine yönelik yapılacak olan sosyal faaliyetler ve bilgilendirme konferansları yaparak üniversite öğrencilerinin araştırma, geliştirme, proje oluşturma, staj olanakları bulma ve akademik alanda kendilerini geliştirmek için; bir araya gelmiş olan bir topluluktur. “Ağaç yaşken eğilir.” Felsefesiyle üniversite öğrencilerinin mezun olmadan olgunlaşmaIarını sağlamak birincil amacımızdır.
Detaylar
İ

İletişim Teknolojisi

Üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerin, her düzeyde anlama, anlatma, anlam ve değer katma gibi iletişimin temelini en iyi şekilde aktarmak ve topluma faydalı bireyler kazandırmaktır. Aynı zamanda fikir ve düşünce paylaşımları da yaparak bir iletişim bağı kurmak, amacımızın ana damarını oluşturmaktadır. Çağımızın en büyük problemi haline gelen önyargı ve çekingenliği yıkmak; öğrencileri birbirleriyle etkileşime girmeye teşvik etmek kulübün amaçlarının arasında yer almaktadır.
Detaylar
İ

İlim ve Mühendislik

Atatürk Üniversitesinde; Faktülteler, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin ders dışı sosyal ,kültürel , eğitimsel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımaktır.
Detaylar
İ

İLMEK

Sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan Erzurum ili ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak Sanatsal uygulamalar ve tasarım projeleri etkinlikleri düzenlemek.
Detaylar
İ

İNOVATİF DÜŞÜNCE VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

Üniversite öğrencilerine girişimcilik bilincinin aşılanması, yenilikçi fikirlerin kazanılması ve çok yönlü çalışma uygulamalarının tamamlanması.
Detaylar
İ

İpek Yolu Kİtap Kurdu

a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak, c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, d) Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak; 1- Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak. 2-Ders programlarının yanında öğrencilere kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yöneltmek. 3-Üniversite içerisinde okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak, kitapla ilgili öğrencilerin bir araya gelebileceği bir platform oluşturmak. 4-Öğrencilere okuma sevgisi aşılayarak zamanlarını okuyarak değerlendirmeni sağlamak. 5-Öğrencilere Türk dili ve edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatı değerlerini tanıtmak. 6-Öğrencilerin izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak.
Detaylar
İ

İyiliğin Geleceği

İyiliğin Geleceği Kulübü ‘nün temel amacı; medya ile Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri arasında bağ kurmaktır. Bu kapsamda söyleşi, seminer, konferans ve sosyal faaliyet yapması planlanmıştır. Öğrencilere medya sektörüne ait tüm iş kollarını tanıtmak, çalışma ortamını görmek, özendirmek ve bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Detaylar
K

KADEM Öğrenci Kulübü

Detaylar
K

Kalite Topluluğu

(a) Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, (b) Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını artırmak, (c) Ulusal akreditasyon kuruluşlarını üniversite öğrencilerine tanıtmak ve bu kuruluşlarda görev almalarını teşvik etmek, (d) Öğrencilere ihtiyaç duyacakları 21. yüzyıl becerileri gibi yetkinliklerin farkındalığını kazandırmak, (e) Öğrenci Dekanlığı tarafından toplulukta görüşülmesi beklenen konuları konuşup öneri niteliğinde alınan kararları Öğrenci Dekanlığına sunmaktır.
Detaylar
K

Kampüs Rekreasyonu, Eğlence ve Aktiviteler Kulübü

Üyelerin ve tüm Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin; yaşamlarından zevk almaları, mutlu ve sağlıklı aktiviteler-etkinlikler için uygun ortam ve olanaklar yaratarak, teknolojik gelişmelerin ve kentleşmenin neden olduğu kalabalık, gürültü gibi olguların beden ve ruh sağlığında yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırma. Sosyal, çevre, eğitim, toplumsal, sağlık, spor, kültür, sanat, kavramlarında üretecekleri projeleri, fikirleri gerçekleştirme olanağı bulabilmeleri, bu alanlarda gönüllü katılımlar ile örf, anane, kültür ve öğrenci değerleri ile çatışmadan ‘farkındalık’ oluşturmalarını amaçlar.
Detaylar
K

Kimya Kulübü

Kimya kulübünün kuruluş amacı ; Atatürk Üniversitesi dahi, fen fakültesi öğrencilerinin bilim ve kimyanın tam anlaşılması ve edinilecek bilgi birikimin insanlara aktarılıp öğrenilmesi, ve kazanılacak bilgilerin nasıl kullanılacağını insanlara kazandırmak ve bilim ve kimya adına çalışmalar yapmak
Detaylar
K

Kitap Kulübü

Kulübümüzde yer alan kişilerin birbirleri ile etkileşimde bulunarak kitap okuma eylemini aktif olarak gerçekleştirmeleri ve okunan kitaplar hakkında ayın belli günlerinde bir araya gelinerek fikir alışverişi sağlamak, sonraki ay okunacak kitap hakkında öneri ve fikir birliği sağlamaktır.
Detaylar
K

KÖPRÜ KULÜBÜ

1. Üniversitemiz bünyesindeki kitleleri esas alarak; bireylerde kişisel gelişimi geliştirmek, sosyal sorumluluklarının bilincini arttırmak. 2. Birlik ve beraberliği arttırmak. 3. İlim, sanat, eğitim, tarih, edebiyat, felsefe, coğrafya, spor gibi insanın içinde bulunduğu içtimai birçok alanda faaliyet yürütmek. 4. Bunu yaparken gençlerin ön planda olduğu atılımcı, araştırmacı, dinamik bu coğrafyaya faydası olan bireylerin oluşması ve bu doğrultuda kulübümüzce ulusal ve uluslararası konferans, seminer, sempozyum, panel gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi. 5. Dergi yayılama veya var olan ulusal ve yerel dergilerle iletişime geçip, kulübümüz üyelerinin buralarda yazılar ve şiirler yayımlamasına olanak sağlayıp, kişisel bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik her türlü kültürel ve sosyal etkinlik gerçekleştirme. 6. Çeşitli geziler düzenlemek. 7. Edebiyat, bilim, sanat alanında çeşitli yarışmalar düzenlemek 8. Ahlâki değerlerimizi korumaya yönelik çalışmalar yapmak. 9. Takım ruhu bilincinin oluşturulması. 10. Üniversitemiz bünyesinde bulunan bölümlere yönelik faaliyetlerde bulunmak.
Detaylar
K

Küçük Dokunuşlar Kulübü

Atatürk üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak. b) Fiziksel, sosyal, kültürel ve ruhsal olarak en üst seviyeye gelmelerini sağlamak, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri personel ve öğrencilerinin ‘’Küçük Dokunuşlar Kulübü’’ felsefesinde yardımlaşma ve farkındalık ruhunu aşılamak. c) Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi özel gün ve haftalarda ya da başka organizasyonlarında, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bireysel yada diğer topluluklarla iş birliği içinde çalışmak.
Detaylar
K

KÜLTÜR VE EDEBİYAT

MADDE 1 – Bu kulübün amacı, Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamaktır.
Detaylar
L

Language and Society Club (Dil ve Toplum Kulübü)

Dil ve Toplum Kulübü (Language and Society Club) ‘nün amacı; Eczacılık fakültesi olarak Yabancı Dil ve toplumsal dayanışmaya verdiğimiz önemi tüm okullara tanıtma ayrıca bu hususta gelişip ulusal düzeyde okulu ve fakültemizi temsil etmektir. Bunun yanında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin, sosyal kimliklerinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca girişimci, özgüvenli, lider, kişisel ve milli değerler dengesini oluşturmanın yanı sıra, evrensel bakış açısına sahip, zaman ve yaşamını sağlıklı yönetebilen, sosyal, duygusal ve akademik gelişimini sürdürebilen, Fakültenin misyon ve vizyonuna uygun, yaratıcı bireylerin yetişmesine katkıda bulunur
Detaylar
M

Merhamet Sokağı

Merhamet Kulübünün amacı, öğrencilerde değerlerin önemi ve gerekliliği hakkında farkındalıklarını artırmaktır.
Detaylar
M

Mimarlık ve Kariyer Kulübü

Kulüp faaliyetlerimizin amacı; üniversite öğrencilerinin ve kulüp üyelerinin çeşitli etkinlikler, atölyeler, projeler aracılığı ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, gelecekteki iş hayatlarında ve toplumsal alanda liderlik vasıflarını geliştirmeyi amaçlar. Kulüp, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklerken sosyal sorumluluk alanında farkındalık yaratma hedefiyle faaliyet gösterir.
Detaylar
M

Mühendislik Fakültesi Sportif Faaliyetler Kulübü

Kulüp, sporun insanları birbirine yaklaştıran ve sevdiren yönü ile, insan sağlığına olan olumlu etkisini temel prensip olarak ele alıp, Mühendislik Fakültesi Sportif Faaliyetler Kulübü olarak kuruluş amacımız: a)Mühendislik fakültesi bünyesindeki öğrencilerine keyifli vakit geçirmelerini sağlamak. b)Bütün spor dallarında amatör ruhlu sporcular yetiştirmek, c)Gençleri topluma yararlı bireyler haline getirmek için spor faaliyetlerinde bulunmak, spor yarışmaları ve gençlere yönelik etkinlikler düzenlemek ve spor sevgisini aşılamak.
Detaylar
M

Mühendislik Kariyer Kulübü

1. Öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimler, kurslar, seminerler, konferanslar ve teknik gezileri düzenlemek İş gören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında bağlantılar kurmak ve işe/staja yerleşmeleri konusunda destek sağlamak 2. Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektir. Öğrencilere, iş birliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmaktır. 3. Yeniliklerin yapısını, işleyiş şartlarını ve her türlü sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak. 4. Topluluk üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yapmak. 5. Topluluk üyelerinin gerek kulüp gerekse diğer kulüplerle ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak. 6. Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikimlerinden tüm üyelerini yararlandırmak, kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve iş birliğini sağlamak amacıyla, sosyal etkinliklerde bulunmak. 7. Yenilik peşinde koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak ortak yenilikçi & sürdürülebilir kültür bilinci oluşturulmasına çalışmak. 8. Ülkemizin insan kaynakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak 9. Üniversitemizin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle dinamik katılımcı ve interaktif bir sosyal çevre oluşturmak 10. Üniversitemizin öğrencilerine bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında danışmanlık yapmak 11. Öğrencilerimiz nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını artırarak profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek 12. Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, kariyer kulüpleri ve diğer öğrenci kulüpleri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve diğer ilgili faaliyetlere destek vermek 13. Öğrencilerimizin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak ve projelere ortak olmak 14. Üniversitemizin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kurumsal iletişim Direktörlüğüne bağlı “Paylaşırsan Yenilenir” sloganı ile yola çıkan Giy&Çık Mağazasının amaç ve ilkeleri gözetilerek, Mağazanın yetkili organları ile ortak çalışmalar yapmak, Kulüp Mağaza ortak iş birliği çerçevesinde, mağazanın tanıtımını yapmak, mağazanın gelişimini sürdürmesine katkıda bulunacak proje ve faaliyetleri planlamak ve mevcut olanlara katkıda bulunmak. Giy&Çık Vizyon Dergisine destek olmak
Detaylar
M

MÜZİK

Fakültemiz öğrencilerinin müzikle ilişkisini kesmemek ve her türlü sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Detaylar
N

Nihavend Mûsikî Kulübü

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamaktır.
Detaylar
O

Objektif Hukuk Kulübü

a) Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve sosyal yönlerden etkinliklerde bulunarak sosyokültürel yönde gelişmelerini sağlamak b) Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve sosyal çalışmalarda aktif görev alarak kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasına ve bu yolda yapılacak her türlü aktiviteye destek olmak, c) Sponsorlar desteğiyle Ulusal ve Uluslararası çapta gerçekleştirilen kongre, seminer, sempozyum, öğrenci kongrelerini v.b. faaliyetlerine katılmak, Objektif Hukuk Kulübü olarak üstlenmek ve bu konudaki her türlü çalışmayı desteklemek.
Detaylar
O

Okçuluk

Türk milletinin ata sporu olan Okçuluk'un eğitim niteliklerinin kavranması ve kültürel bir bilinç olarak benimsenmesi için sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, ok ve yayı öğrencilerimize sevdirmek, geleneksel okçuluk tekniklerini öğrenmek isteyen öğrencilerimize destek sağlamaktır
Detaylar
O

Okuma Gönüllüleri Kulubü

Kulupün amacı genelde bütün toplumda, özel de Atatürk Üniversitesi Narman MYO öğrencileri arasında okuma faaliyetlerini içeren etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. Üyelerine belirli gün ve saatlerde sosyal faaliyetlerin tanıtım amacıyla dergi ,broşür vs hazırlayarak tanıtım yapmaktır. Okumaya yönelik toplantı seminer konferans kurs gibi organizasyonları düzenlemektir. Meslek Yüksek Okulundaki öğrencilerin Üniversitemizin çeşitli olanaklarından yararlanmasını sağlamak , aynı zamanda bu olanakları koruyarak geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Okulumuzdaki öğrenciler arası dayanışmayı artırmak , takım çalışması ve paylaşımını gerçekleştirmek ve öğrenciler ile okul yönetimi arasında sürekli bir iletişim sağlamaktır.
Detaylar
O

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR KULÜBÜ

Amacı; Kulübün amacı; yıl boyunca öğrencilerin spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve pekiştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemektir. Bu etkinlikler sadece öğrencilerimize değil aynı zamanda bölge halkına da sunularak üniversite ve bölge halkı arasında iletişim köprüsü vazifesi de görür. 1. Kapsamı içine giren tüm öğrencileri, sosyal yardımlaşma alanında en iyi şekilde temsil etmek. 2. Kapsadığı bölümlerin tanıtımını yapmak. 3. Üyelerin eğitimlerine spor alanında destek olmak, kendisini geliştirmek isteyen üyelere destek olmak. 4. Öğrencilerin yaşadıkları çevreye duyarlı olmalarını sağlamak ve takım çalışmasını teşvik etmek. 5. spor faaliyetlerine ilgiyi artırmak. 6. Yenilikçi görüşler ortaya koyabilme ve projeler geliştirme olanakları sağlamak. 7. Üyelerine takım çalışması içinde proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik bilgilerini gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme imkanı sunmak.
Detaylar
O

Ombudsmanlık Kulübü

Üniversite öğrencilerine Ombudsman'ın kim olduğunu ve iş alanını tanıtmak; hak, hukuk, hukukun üstünlüğünü ve adalet duygusunu yaygınlaştırmaktır.
Detaylar
O

Ormancılık

Orman ve önemi konusunda meslek yüksekokulumuz öğrencileri ve yöre halkını bilgilendirmek, toplumsal duyarlılık düzeylerinin ve sivil toplum bilincinin artması öncelikli amacımızdır. Yok olmaya yüz tutan doğamızla ilgili sorunlara çözüm üretme ve bu doğrultuda harekete geçme alışkanlığı edinme de amaçlarımız arasındadır.
Detaylar
Ö

Önce Çocuk

• Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımıza, milli ve manevi değerleri kazandırmak, • Çocukların yetenek ve ilgileri doğrultusunda üretken bireyler olması için fırsatlar sunmak, • Çocukların bireysel farklılıklarına dikkat çekmek, • Çocukların bütün gelişim alanları, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler yapmak, • Çocukların ve ergenlerin sorgulayan ve düşünen bireyler olmasını sağlayan çalışmalar düzenlemek, • Risk grubunda bulunan çocuklara ve ergenlere yönelik eğitim ortamları hazırlamak, • Aile, öğretmen ve okul yönetimi gibi çocuklar üzerinde etkiye sahip olan faktörlerin çocuk gelişimi hakkında farkındalık kazanmasını sağlamak, • Değişen dünyanın getirdiği yeniliklere ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek ve • Kulüp üyesi öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak, sosyalleşmeleri için ortam hazırlamak, boş zamanlarını değerlendirmeleri için olanak sağlamak ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmak, • Kulüp faaliyetleri kapsamında danışman öğretim görevlisi ve öğrenci etkileşimini aynı zamanda öğrenci- öğrenci etkileşimini artırmak, başlıca amaçlarımızdandır.
Detaylar
Ö

Öncü Sağlık Kulübü

Öncü Sağlık Kulübü; Tüm bireylerin ömür boyu sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için Beslenme ve Diyetetik, Ebelik ve Çocuk Gelişimi bölümlerinin ilkeleri doğrultusunda daha sağlıklı bireyler oluşmasına katkıda bulunmayı amaç edinir. Bunun dışında alt maddeler halinde; 1. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde tüm üniversite öğrencilerini ortak bir çatı altında toplamayı, 2. Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki diyaloğun geliştirilmesini sağlamayı, 3. Sorunlara yapıcı çözümlerin bulunmasını sağlamayı, 4. Bilimsel etkinliklerin yanı sıra sosyal etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek sağlamayı, 5. Amaçlar doğrultusunda mesleki dernekleri, mesleki birlikleri, mesleki alanındaki konularla ilişkili dernekler, vakıflar ve birlikler ile öğrencilerin ilişkilerinde koordinasyonu sağlamayı, 6. Uluslar arası mesleki kuruluşları ile ilişki içinde olmayı, 7. Mesleki alanındaki gelişmeleri takip etmeyi, 8. Öğrencilerin eğitim gereksinimlerini optimum düzeyde çözümlemeyi amaç edinir.
Detaylar
Ö

Özel Eğitim Öğrenci Kulübü

Bu Yönerge, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirerek sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında oluşturacakları “Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulübü” tanımlı toplulukların kuruluş, işleyiş ve yapacakları etkinliklere ilişkin usul ve esasları düzenler.
Detaylar
P

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞA-L VE KÜLTÜR KULÜBÜ

Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, Sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini ,üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar. 1. Dünya ve ülkemizde kutlanan veya değerlendirilmesi gereken önemli günlerin üniversitemizde ve ilçemizde farkındalık yaratacak faaliyetler oluşturmak . 2. Sanatlara ve etkinliklere ilgi duyan öğrencilere destek ve yardım sağlamak. 3. Sosyal etkinlikler ve sergiler düzenleyerek çeşitli alanlarda üniversitemizin adını duyurmak. 4. Maddi imkanı olmayan ve özellikle şehit-gazi ve yetim- çocuklarla sosyal içerikli ve devamlılığı olan projeler yapılarak onların mutlu olacakları ortamları oluşturmak 5. Her yıl ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve bunu gelenekselleştirmek.
Detaylar
P

Persona Tiyatro ve Sanat Kulübü

AMAÇ Kulübümüzün amacı: Fakültemiz öğrencileriyle yapılacak tiyatro ve sanat çalışmalarında kulübümüzün üyelerine bu çalışmalar sonucunda empati yeteneği kazandırmak, iletişim becerilerini en üst düzeye çıkararak, özgüveni yüksek, değişime açık, duruşuyla ve diksiyonuyla bilgisini kullanma ve öğretme yetisi ileri düzeyde olan başarılı hekimler yetiştirmek olacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda tiyatro ve tıp üzerine söyleşiler, hasta ile etkin iletişim kurma üzerine eğitimler; hasta ile iletişime geçme, kötü haber verme, zor hasta profili, toplumda ve hastanede dışlanan hasta profili ile ilgili yapılacak kısa film çalışmaları, dans atölyeleri, kitap yorumlama toplantıları, her yıl sahnelenecek tiyatro oyunları adına yapılan çalışmalar ve sanatsal alanda yapılacak her türlü sosyal faaliyetler kulübümüzün etkinlikleri arasında yer alacaktır.
Detaylar
P

Peyzaj Mimarlığı Kulübü

Peyzaj Mimarlığı kulübü; Eğitim öğretim programlarının yanında siz öğrencilerimizin mesleki faaliyetlere saha deneyimlerine erkenden hazırlanması amacıyla kurulmuştur.
Detaylar
p

plastik sanatlar kulübü

Öncelikli amaç; sosyal, ekonomik, kültürel ve sanatsal açıdan Erzurum ilinin ve Türkiye'nin gelişme ve kalkınma hamlelerini destekleyici düzeyde plastik sanatlar çerçevesinde tasarım-uygulama projeleri ve sanatsal etkinlikler düzenlemektir. Bu etkinlikleri gençler arasında yaymak sureti ile sanat sever bir gençlik oluşumuna katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda sanata eğilimli gençleri kulüp özelinde bir araya getirip bu eğilimleri geliştirmek hedeflenmektedir.
Detaylar
P

Pre-Service English Language Teachers Academy (PELTA)

Atatürk Üniversitesi bünyesinde, kulüp danışmanı ve üniversite genel yönetiminin denetimine tabi olarak tecrübeli İngilizce öğretmenleri yetiştirmek ve İngiliz dili eğitimi vermeye ilgi duyan öğretmen adaylarını İngilizce öğrenmek isteyen üniversite öğrencileriyle buluşturmak; buna bağlı olarak etkinlik, toplantı, aktivite ve eğitimler düzenlemek ve hiçbir politik oluşuma bağlı kalmaksızın üniversitemiz ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı yönetim anlayışı ile bir topluluk olarak eğitim verebilmektir.
Detaylar
P

Psikoloji Külübü

Detaylar
R

ROTOM DX

Katılımcılarını oyun sektörü hakkında gerekli seviyeye ulaştırmak, Oyun tasarımının ilkeleri ve temelleri hakkında bilgi sahibi etmek, Gerçekleşen Gamejamler için ürün çıkartabilir duruma getirmek, Oyun Kültürünü geliştirmek.
Detaylar
R

Rus Dili Kulübü

Rus dili ve edebiyatı bölümünde öğrenci olarak bulunan herkesin bölümün getirdiği en iyi pozitif durumları en iyi şekilde kavrayıp Rus kültürü, edebiyatını, tarihini vb. en iyi şekilde öğrenip mezuniyetten sonra bulanacağı yere en iyi katkıyı sağlaması temel amacımızdır.
Detaylar
S

Sağlık 4.0

Sağlık 4.0 Topluluğu üyelerinin (öğrenci, akademisyen, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühedislik Fakültesi mezunları); a) Araştırmanın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrenmelerini, b) Sağlık alanındaki yeni teknolojilerin araştırılmasında görev almalarını, c) Sağlık alanındaki yeni teknolojilerin, üniversite bünyesindeki tüm öğrencilere, sağlık çalışanlarına ve akademisyenlere bilgi paylaşımını yapmalarını, d) Var olan fikirlerini geliştirmelerine ve koruma altına almalarına yardımcı olmalarını, e) Patent nedir; patent başvurusu nasıl yapılır; patent nasıl yazılır gibi konularda kendilerini geliştirmelerini; f) Üniversitemizin yıl içerisindeki patent sayısına katkıda bulunmaları için teşvik etmeyi; geliştirmiş oldukları projelerin sunulduğu bilim sergileri/günleri, yatırım sergileri/günleri düzenlemelerine yardım etmeyi, g) Topluluk imkanları çerçevesinde imkanlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını en faydalı şekilde değerlendirmelerini sağlayarak araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmalarını, h) Sağlık alanında yeni fikirlerin öncüsü olmalarını, ı) Üniversiteler arası proje yarışmalarına katılımı ve başarıyı artırmalarını, j) Ülkemizin önde gelen girişimcileri ile topluluk üyelerini bir araya getirerek fikir akımının olduğu bir ortamda düşünmeye ve üretmeye teşvik etmelerini, k) Geliştirmiş oldukları projeleri patent aşamasına getirip sağlık sektörünün önde gelen şirketlerine yatırım sergilerinde sunmalarını, l) ‘’TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’’na katılımlarını ve projelerini bilimsel makaleye çevirmelerini, m) ‘’TÜRKPATENT Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması’’na katılımlarını, n) Geliştirmiş oldukları projeleri ürün aşamasına getirip şirketleştirmelerini, o) Sağlık alanındaki güncel çalışmaların takip edilmesine yardım etmeyi amaçlar.
Detaylar
S

Sağlık ve Çevre Kulübü

1. Kulübün amacı genelde bütün toplumda, özelde Atatürk Üniversitesi Narman meslek yüksekokulu öğrencileri arasında sağlık ve çevre faaliyetlerini içeren etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. 2. Üyelerine belirli gün ve saatlerde sosyal faaliyetlerin tanıtımı amacıyla dergi, broşür vs. hazırlayarak tanıtım yapmaktır. 3. Sağlıklı çevre alanlarında toplantılar, seminerler, konferanslar, kurslar, ayrıca gezi ve piknik organizasyonu düzenlemektedir. 4. MYO'daki öğrencilerin, üniversitemizin çeşitli olanaklarından yararlanmasını sağlamak, aynı zamanda bu olanakları koruyarak geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 5. Okulumuzda öğrenciler arası dayanışmayı arttırmak, takım çalışması ve paylaşımını gerçekleştirmek ve öğrenciler ile okul yönetimi arasında sürekli bir iletişimi sağlamaktadır.
Detaylar
S

Sanat Tarihi Kulübü

Detaylar
S

Sanat ve Medya Kulübü

1. Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve medya alanında etkinliklerde bulunarak sosyokültürel yönde gelişmelerini sağlamak. 2. Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve sosyal çalışmalarda aktif görev alarak kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasına ve bu yolda yapılacak her türlü aktiviteye destek olmak 3. Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılım yaptığı tüm faaliyetlerin yer aldığı Tortum MYO e-bültenin oluşumunda aktif görev alarak sanat ve medya, bası ve yayım alanında ürün verebilmek 4. Atatürk Üniversitesi akademik birimlerinde ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulmuş olan diğer kulüpler ile hem kendi amaçları doğrultusunda hem de üniversitemiz de kardeşlik ve paylaşma ortamı oluşturmak adına yakın ilişkilerde bulunmak ve ortak faaliyetler düzenlemek, 5. İç ve dış paydaşlar işbirlikleri ile Ulusal ve Uluslararası çapta gerçekleştirilen kongre, seminer, sempozyum, öğrenci kongrelerini v.b. faaliyetlerine katılmak, Sanat ve Medya Kulübü olarak üstlenmek ve bu konudaki her türlü çalışmayı desteklemek.
Detaylar
S

Sanatsal Küratörlük ve Müzecilik Kulübü

1. Geleneksel ve modern müzelerimizi gençler arasında yaymak ve yaşatmak hedeflenmektendir. 2.Öğrencilerde tarih bilincinin oluşturulması; öğrencilere, zorluklar karsısında mücadele etme bilincinin aşılanması. 3.Öğrencilerde estetik duygusunun geliştirilmesi. Öğrencilerde, mekân ile zaman arasında bağdaşım kurabilme duygusunun geliştirilebilmesi. 4.Edebi şahsiyetlerin ve eserlerin hangi şartlarda oluştuğunun kavratılması; öğrenciler edebi zevkin aşılanması, örnek şahsiyetlerin hayatlarından, yaşama ait derslerin çıkarılması. 5.Fizik kanunlarının mimari eserler üzerinde uygulanışının kavratılması 6.Sanat Müzeleri ve sanat sergilerine geziler yaparak öğrencilerin kültür ve sanat konusunda bilinçlenmesini sağlayabilmek. 7. Geleneksel ve modern müzelerimizi gençler arasında yaymak ve yaşatmak hedeflenmektendir. 8. Geometrik şekiller ile mimarinin ilişkilendirilmesi. Geometrinin günlük hayatımızda kullanıldığı alanlar konusunda farkındalık bilinci oluşturulması.
Detaylar
S

Social English Club

1)Uluslararasılaşma bağlamında üniversitemiz dil bölümü öğrencilerinin (İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı) dil edinimi ve İngilizce konuşma,dinleme ve anlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak. 2)Yurt içi ve yurt dışında bulunan farklı üniversitelerde benzer hedefleri olan kulüplerle iletişime geçerek ortak çalışmalar yürütmek ve çalışma alanlarıyla ilgili bilimsel,sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak. 3)Alanda eğitim gören öğrencilerin iş dünyası ve farklı çalışma alanlarını tanımalarını sağlayacak kariyer planlaması çalışmaları yürütmek.
Detaylar
S

Sosyal Hizmet Kulübü

Sosyal hizmet kulübü; hiçbir siyasi amaç ve maddi çıkar gözetmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal hizmet öğrencilerini temsilen kurulmuştur. Kulübün amacı; sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin sosyo- kültürel bilincini yaygınlaştırmak, mevcut sosyal bilince katkı sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmek ve akademik gelişime katkı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için sektördeki uzmanların bilgilerinden faydalanmasına yönelik konferansların düzenlemesi, sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere ulaşılması, üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ekip ruhunun oluşturulması hedeflenmektedir.
Detaylar
S

Sosyoloji Kulübü

Sosyoloji Kulübü, sosyoloji temelli bilimsel ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesini, düzenlenmesini ve bu yolla fakülte öğrencileri arasındaki dayanışmayı artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca hem üniversiteyi hem de fakülteyi tanıtarak, eğitsel ve sosyal yaşam açısından daha çok istenen üniversite ve fakülte haline getirmeyi hedeflemektedir.
Detaylar
S

Spor ve Kültür kulübü

1. Kulübün amacı genelde bütün toplumda, özelde Atatürk Üniversitesi Narman meslek yüksekokulu öğrencileri arasında spor ve kültür faaliyetlerini içeren etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. 2. Üyelerine belirli gün ve saatlerde sosyal faaliyetlerin tanıtımı amacıyla dergi, broşür vs. hazırlayarak tanıtım yapmaktır. 3. Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, Sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar. 4. MYO' daki öğrencilerin, üniversitemizin çeşitli olanaklarından yararlanmasını sağlamak, aynı zamanda bu olanakları koruyarak geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 5. Okulumuzda öğrenciler arası dayanışmayı arttırmak, takım çalışması ve paylaşımını gerçekleştirmek ve öğrenciler ile okul yönetimi arasında sürekli bir iletişimi sağlamaktadır. 6. Dünya ve ülkemizde kutlanan veya değerlendirilmesi gereken önemli günlerin şehrimizde, üniversitemizde ve ilçemizde farkındalık yaratacak faaliyetler oluşturmak.
Detaylar
Ş

Şehircilik Kulübü

Kulübün amacı şehircilik alanında öğrencilerin entelektüel birikimini arttırmak, yaşadıkları sosyal çevreyi tanımalarına yardımcı olmak ve bu amaçlara uygun faaliyetler (seminerler, konferanslar, söyleşiler, farklı şehirlere gezilerin düzenlenmesi gibi) gerçekleştirmektir. Bu kapsamda kulübün odağında olan şehircilik, yerel yönetimler, çevre ve ilgili diğer alanlarda: Seminer- Konferans- Söyleşilerin gerçekleştirilmesi Film Günlerinin organize edilmesi Kent Meclisi veya Gençlik Meclisi Toplantılarına Katılım sağlanması Şehir gezilerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Detaylar
T

TARIM 4.0 KULÜBÜ

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde eğitim ve öğretim gören arkadaşlarımızın sosyal, kültürel ve akademik yönden gelişmelerine destek sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
Detaylar
T

Tasarım Atölyesi

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin, kulüp içerisinde yapacağı teknik geziler, öğrenci tartışmaları, yarışma/sempozyum/kongre/konferans/workshop/sergi düzenlemek; yenilikçi görüşler ortaya koyabilme ve projeler geliştirme olanakları sağlamak.                                        Üyelerine takım çalışması içinde proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik bilgilerini gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme, bilgi ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası platformlarda başkaları ile paylaşma ve tartışma imkânı sağlar.  
Detaylar
T

Tekno-Kültür Kulübü

Günümüzde, teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler kültür, sanat, akademik çalışmalar gibi birçok alanda da değişimleri beraberinde getirdi. Teknoloji ile etkileşim halinde olan insanlarla beraber somut-soyut olarak ortaya konan tüm değerleri kapsayan kültür kavramı da süreçten etkilendi. Kültür kavramı tüm teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeniden çeşitlenerek; toplumların içinde bulundukları çağa göre geliştirilen davranış alışkanlıklarına bir yenisini ekleyerek “Tekno- kültür” kavramını ortaya çıkardı. Tekno-kültür, teknoloji ile ayrılmaz bir biçimde ilerleyen kültürel bir iklim olarak ortaya çıktı. Değişen teknoloji uygulamaları ile makinelerin öğrenimi, yapay zeka, bulut bilişimleri gibi birçok teknoloji hayatımıza girdi. Bu kulüp ile hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojilerin tanıtılması, yeni teknolojiler ile ilgili araştırmaların yapılması ve tekno-kültür kapsamında geziler düzenlenmesi ayrıca teknolojinin bize kazandırdığı alışkanlıklar üzerinde farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.
Detaylar
T

Teknoloji Kulübü

Teknolojideki yenilikler, Teknolojideki yenilikler hakkında insanların bilinçlendirilmesi, Web sitesi kurma, Yıllık Öğrenci Uygulama Dergisi, Biyomedikal alanında doğru bilinen yanlışlar hakkında toplumu bilinçlendirmek, Biyomedikal cihazların tanıtımı, Dijitalleşme
Detaylar
T

Teknoloji ve Bilgisayar Kulübü

• Atatürk üniversitesi öğrencilerinin, kulüp içerisinde yapacağı teknik geziler, öğrenci tartışmaları, film gösterimleri, konferanslar ve Programlama dilleri, Linux, SQL vb. Eğitimleri ile okudukları bölümleri günümüz teknolojisine uyarlayabilme, yenilikçi görüşler ortaya koyabilme ve projeler geliştirme olanakları sağlamak. • Türkiye ve dünya teknolojilerinin güncel konularında ve birer disiplin olarak Mühendislik bilimleri ile bunların alt dallarında araştırma ve incelemeler yapmak; bu konularda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla ortaya çıkan bilgileri Atatürk Üniversitesi öğrencilerine aktarmak. • Üyelerine takım çalışması içinde proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik bilgilerini gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme, bilimsel konularda derslerin ötesinde bilgi edinme, bilgi ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası platformlarda başkaları ile paylaşma ve tartışma imkanı sağl
Detaylar
T

TMDK Türk Halk Müziği KULÜBÜ

Türk halk müziği kültürüne ve bu kimliğe ait olan gelenek-görenekleri sürdürmek, halk müziğini aslına uygun biçimiyle icra etmek, geliştirmek, yaymak ve yaşatmak. Bölgemizde hâlen bâkir ezgilerin varlığı bilgisinden hareketle bu ezgilerin de gün yüzün çıkarılmasına ve kültür hafızamıza kazandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak, Öncelikle Üniversitemiz bünyesinde eğitim gören öğrencilerin sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak. Özellikle Üniversite-Şehir buluşmasına yönelik etkinlikler düzenlemek. Bu amaç doğrultusunda hiçbir siyası görüş ve faaliyet teşkil etmeden ülkemizin çeşitli bölgelerinde konserler vermek, küçük tanıtım seminerleri vermek, ilk, orta ve lise öğrencilerini kendi öz müzikleri ile buluşturacak etkinlikler düzenlemek ve üniversitemiz bünyesinde eğitim gören öğrencilerin sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak.
Detaylar
T

TMDK Türk Sanat Müziği Kulübü

Klasik Türk Sanat Müziğine, Türk müzik kültürüne ve müzik kimliğine ait olan değerleri yaşatmak, günümüz nesline aktarmak ve dünya müzikleri arasındaki yerini almasına katkı yapmak. Sosyal medyanın gücünden faydalanarak, kulübümüz amacı doğrultusunda mûsıkîmizi tanımak, varsa kendi yeteneklerini keşfedip geliştirmelerini sağlamak, mûsıkî aracılığı ile sosyal bir iletişim ve paylaşım içinde olmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak ve bu kapsamda etkinlikler düzenlemek. Müziğin birleştirici gücünden faydalanarak, Üniversitemiz bünyesinde eğitim gören öğrencilerle herhangi bir siyasi bir görüş ya da örgütlerden uzak olmak şartı ile ortak faaliyetler düzenlemek.
Detaylar
T

Toplumsal Gelişim ve Dönüşüm Kulübü

Atatürk Üniversitesi öğrencilerine toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışmayı etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırılması hedeflenmektedir.
Detaylar
T

Türk Dünyası Kulübü

Detaylar
T

Türk Halk Bilimi Kulübü

Halkbilimin araştırma sahasına giren maddi ve manevi unsurları derlemek ve incelemek, tarihi köklerinden kopmadan bugünü esas alarak yarına uzanmak, Türk kültürünü ve folklorunu incelemek. Yapılan çalışmaları panel, kongre, sempozyum, söyleşi gibi etkinliklerle üniversitemize ve ülke geneline duyurmak.
Detaylar
T

Türkoloji Kulübü

Türk Dili ve Edebiyat öğrencileri başta olmak üzere ilgili tüm öğrencilerin Türkoloji alanında milli-manevi bilgilerini artırmaya, yeteneklerini geliştirip desteklemeye ve bu şuuru kazandırmaya yönelik her türlü faaliyeti organize ederek bir kültür formasyonu kazandırmaya çalışmak.
Detaylar
U

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerinin kendi bölümleri ve alanları ile ilgili çalışmalar etkinlikler yapmak.
Detaylar
V

Vizör

Atatürk Üniversitesi vizör Fotoğraf Kulübü, Güzel Sanatlar Fakültesi denetiminde kurulmuş olup, Atatürk Üniversitesi'ne kayıtlı tüm öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulan bir topluluktur. 1. Fotoğraf öğrencileri başta olmak üzere ilgili tüm öğrencilerin fotoğraf alanındaki bilgilerini artırmaya ve yeteneklerini geliştirip desteklemeye yönelik her türlü faaliyeti organize ederek kişilere bu alanda deneyim kazandırmak, 2. Ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel gelişmeleri takip etmek, sevdirmek, yaymak ve öğrenciler ile paylaşmak. Benzer topluluk/kulüpler vb. kuruluşlar ile işbirliği yapmak, 3. Üniversitenin tanıtımına katkıda bulunmak, 4. Gençlere profesyonel fotoğraf çekme tekniğini öğretmek ve çevrelerine bakış açılarını geliştirmek, 5. Üniversitemizdeki öğrencilerin, üniversitemizin çeşitli olanaklarından yararlanmasını sağlamak, aynı zamanda bu olanakları koruyarak geliştirilmesine katkıda bulunmak, 6. Üyelerinin fotoğrafla ilgili çalışmalarını sergilemelerine olanak sağlamak, 7. Üniversitemizde öğrenciler arası dayanışmayı artırmak, takım çalışması ve paylaşımını gerçekleştirmek, 8. Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek, 9. Kulübün amacına uygun olarak yönetmen, fotoğraf sanatçılarının katılımıyla yapılacak olan söyleşiler, konferanslar, sergiler, festivaller ve şenlikleri organize etmek, 10. Fotoğraf üzerine ders ve kurslar düzenlemek.
Detaylar
Y

Yapay Zeka ve Teknoloji

-Atatürk üniversitesi bünyesindeki öğrencilere Yapay Zeka alanı ve bilgisayar programlama dilleri eğitimi vermek. -Kulüp bünyesindeki üyelerin kendilerini geliştirmek için gerekli ortamları hazırlamak. -Kulüp içinde takım oluşturup, proje fikirlerini hayata geçirip, geliştirerek yurt içi ve yurt dışı yarışmalarına katılmak. -Yapay Zeka, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim alanı ve sektöründe bulunan kişilerle seminer düzenlemek ve öğrencileri bilgilendirmek. -Bilim ve Teknoloji etkinlikleri düzenlemek.
Detaylar
Y

YARATICI DRAMA KULÜBÜ

Çocuk Gelişimi ve diğer bölümleri bir araya getirerek ders içerikleriyle destekleyerek etkinlikler yazarak, sahada uygulamak.
Detaylar
Y

Yaratıcı Yazarlık

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde 2021-2022 sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, akademik ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesinin düzenlenmesini, bu yolla fakülte öğrencileri arasındaki kaynaşmayı arttırmayı ve hem üniversitemizi, hem de fakültemizi tanıtarak, eğitsel ve sosyal yaşam açısından daha çok istenen üniversite ve fakülte haline getirmeyi amaçlar.
Detaylar
Y

Yaşam Bilimleri

a) Atatürk Üniversitesi Yaşam Bilimleri Kulübü biyoloji bilimini tanıtma, sevdirme ve korumayı amaç edinmiştir. b) Atatürk Üniversitesi Yaşam Bilimleri Kulübü doğaya ve yaşama dair bilimin tanıtılması, etkinliklerin düzenlenmesi konusunda üniversite yönetimine önerilerde bulunur. c) Yaşam biliminin tanıtımı, sevdirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda kongre, sempozyum, toplantı, doğa araştırma gezileri ile fotoğraf ve resim sergisi benzeri etkinlikleri düzenler. d) Yaşam Bilimleri Kulübü bilimsever katılımcıların ve üyelerin takım çalışması içerisinde proje üretip gerçekleştirme, akademik bilgileri gerçek hayatta uygulayarak pekiştirmek amaçlıdır. e) Kulüp çalışmalarına üniversitemizdeki, mevcut fakültelerden öğrencilerin ve bilim sevgisi olan diğer insanların katılımını sağlayarak üyeler arasındaki dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirerek üniversitenin sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacındadır.
Detaylar
Y

Yeni Eksen Kulübü

Çağımızda ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerimizin ihtiyaç duyduğu verimliliği arttırmaya yönelik çeşitli sosyal etkinlikler, piknikler, geziler, toplu eğlence organizasyonları ve çay-kahve keyfinin yanı sıra akademik ve entelektüel gelişimimizi sağlamak için kitap okumaları, seminerler, sempozyumlar, kişisel gelişim ve hitabet dersleri ile dopdolu bir eğitim yılı geçirmek kulübümüzün ana gayesidir.
Detaylar
Takip Edin