S

Kulüp Hakkında


Birim

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi


Amaç

Sosyal hizmet kulübü; hiçbir siyasi amaç ve maddi çıkar gözetmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal hizmet öğrencilerini temsilen kurulmuştur. Kulübün amacı; sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin sosyo- kültürel bilincini yaygınlaştırmak, mevcut sosyal bilince katkı sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmek ve akademik gelişime katkı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için sektördeki uzmanların bilgilerinden faydalanmasına yönelik konferansların düzenlemesi, sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere ulaşılması, üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ekip ruhunun oluşturulması hedeflenmektedir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAŞERER BERBER


Başkan

Çiğdem ÇELİK


Başkan Yardımcısı

Dilara SAĞIROĞLU


Takip Edin