Y

Kulüp Hakkında


Birim

Hınıs Meslek Yüksekokulu


Amaç

Çocuk Gelişimi ve diğer bölümleri bir araya getirerek ders içerikleriyle destekleyerek etkinlikler yazarak, sahada uygulamak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Büşra FAYETÖRBAY


Başkan

Kader KUŞAN


Başkan Yardımcısı

Ayşe ŞAHİN


Takip Edin