P

Kulüp Hakkında


Birim

Pasinler Meslek Yüksekokulu


Amaç

Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, Sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini ,üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar. 1. Dünya ve ülkemizde kutlanan veya değerlendirilmesi gereken önemli günlerin üniversitemizde ve ilçemizde farkındalık yaratacak faaliyetler oluşturmak . 2. Sanatlara ve etkinliklere ilgi duyan öğrencilere destek ve yardım sağlamak. 3. Sosyal etkinlikler ve sergiler düzenleyerek çeşitli alanlarda üniversitemizin adını duyurmak. 4. Maddi imkanı olmayan ve özellikle şehit-gazi ve yetim- çocuklarla sosyal içerikli ve devamlılığı olan projeler yapılarak onların mutlu olacakları ortamları oluşturmak 5. Her yıl ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve bunu gelenekselleştirmek.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Murat ÖZDEMİR


Başkan

Fatma DEMİRCAN


Başkan Yardımcısı

Betül ŞENGÜLLENDİ


Takip Edin