İ

Kulüp Hakkında


Birim

Horasan Meslek Yüksekokulu


Amaç

a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak, c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, d) Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak; 1- Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak. 2-Ders programlarının yanında öğrencilere kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yöneltmek. 3-Üniversite içerisinde okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak, kitapla ilgili öğrencilerin bir araya gelebileceği bir platform oluşturmak. 4-Öğrencilere okuma sevgisi aşılayarak zamanlarını okuyarak değerlendirmeni sağlamak. 5-Öğrencilere Türk dili ve edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatı değerlerini tanıtmak. 6-Öğrencilerin izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Oğuzhan ÖZAKIN


Başkan

İrem Gül BULUT


Başkan Yardımcısı

Yıldıray YAYBEL


Takip Edin