H

Kulüp Hakkında


Birim

Hemşirelik Fakültesi


Amaç

Hemşirelik ile ilgili her tür bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetlerin yanı sıra toplumsal duyarlılık projeleri, huzur ev, bakım evi ve hasta ziyaretlerinde bulunarak öğrenci hemşirelerin mesleki gelimlerine katkıda bulunmayı amaçlar.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÇİFTÇİ


Başkan

Duygunur BUDAK


Başkan Yardımcısı

Oğultan YEŞİLARK


Takip Edin