M

Kulüp Hakkında


Birim

Mühendislik Fakültesi


Amaç

1. Öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimler, kurslar, seminerler, konferanslar ve teknik gezileri düzenlemek İş gören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında bağlantılar kurmak ve işe/staja yerleşmeleri konusunda destek sağlamak 2. Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektir. Öğrencilere, iş birliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmaktır. 3. Yeniliklerin yapısını, işleyiş şartlarını ve her türlü sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak. 4. Topluluk üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yapmak. 5. Topluluk üyelerinin gerek kulüp gerekse diğer kulüplerle ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak. 6. Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikimlerinden tüm üyelerini yararlandırmak, kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve iş birliğini sağlamak amacıyla, sosyal etkinliklerde bulunmak. 7. Yenilik peşinde koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak ortak yenilikçi & sürdürülebilir kültür bilinci oluşturulmasına çalışmak. 8. Ülkemizin insan kaynakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak 9. Üniversitemizin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle dinamik katılımcı ve interaktif bir sosyal çevre oluşturmak 10. Üniversitemizin öğrencilerine bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında danışmanlık yapmak 11. Öğrencilerimiz nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını artırarak profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek 12. Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, kariyer kulüpleri ve diğer öğrenci kulüpleri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve diğer ilgili faaliyetlere destek vermek 13. Öğrencilerimizin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak ve projelere ortak olmak 14. Üniversitemizin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kurumsal iletişim Direktörlüğüne bağlı “Paylaşırsan Yenilenir” sloganı ile yola çıkan Giy&Çık Mağazasının amaç ve ilkeleri gözetilerek, Mağazanın yetkili organları ile ortak çalışmalar yapmak, Kulüp Mağaza ortak iş birliği çerçevesinde, mağazanın tanıtımını yapmak, mağazanın gelişimini sürdürmesine katkıda bulunacak proje ve faaliyetleri planlamak ve mevcut olanlara katkıda bulunmak. Giy&Çık Vizyon Dergisine destek olmak


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre BENKLİ


Başkan

Emre ÇELİK


Başkan Yardımcısı


Takip Edin