A

Kulüp Hakkında


Birim

Tıp Fakültesi


Amaç

Vizyon: Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak, sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren, geleceğin hekimlerininin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren; tüm tıp tıp fakültesi öğrencilerinin ulusal ve uluslararası alanda temsil eden en büyük sivil toplum örgütü olmaktır. Misyon: 60 yılı aşkın tecrübesiyle, ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da kullanarak; a) Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, evrensel nitelikte hekim olmalarına katkıda bulunmak. b) Tıp fakültesi öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında staj imkânı sunmak c) Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli savunuculuk çalışmalarını yapmak d) Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim hakları konusunda çalışmalar yapmak


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Prof.Dr. Abdulgani TATAR


Başkan

Hande CAN


Başkan Yardımcısı

Nazlıcan ÇORAKLI


Takip Edin