G

Kulüp Hakkında


Birim

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu


Amaç

Bankacılık ve sigortacılık bölümünde okuyan öğrenciler ve finans alanına ilgi duyan diğer öğrencilerin, sektördeki öncü kişi ve kuruluşlarla bir araya gelerek, sektörü tanımaları, mezuniyet sonrası kariyer olanakları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca sektöre yönelik etkinlikler(konferans, seminer, çalıştay ve panel) düzenlemek hedeflenmektedir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin ERDEN


Başkan


Başkan Yardımcısı


Takip Edin