İ

Kulüp Hakkında


Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Amaç

Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektir. Öğrencilere, işbirliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmaktır. Topluluk üyelerinin, gerek kulüp gerekse diğer kulüplerle ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak. Öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimler, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek İş gören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında bağlantılar kurmak ve işe/staja yerleşmeleri konusunda destek sağlamak


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Doç.Dr. Cemile Burcu KARTAL


Başkan


Başkan Yardımcısı

Rabia Selin KAYA


Takip Edin