T

Kulüp Hakkında


Birim

Edebiyat Fakültesi


Amaç

Halkbilimin araştırma sahasına giren maddi ve manevi unsurları derlemek ve incelemek, tarihi köklerinden kopmadan bugünü esas alarak yarına uzanmak, Türk kültürünü ve folklorunu incelemek. Yapılan çalışmaları panel, kongre, sempozyum, söyleşi gibi etkinliklerle üniversitemize ve ülke geneline duyurmak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Prof.Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ


Başkan


Başkan Yardımcısı

Muhammet Serdar YAVİLİOĞLU


Takip Edin