S

Kulüp Hakkında


Birim

Narman Meslek Yüksekokulu


Amaç

1. Kulübün amacı genelde bütün toplumda, özelde Atatürk Üniversitesi Narman meslek yüksekokulu öğrencileri arasında sağlık ve çevre faaliyetlerini içeren etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. 2. Üyelerine belirli gün ve saatlerde sosyal faaliyetlerin tanıtımı amacıyla dergi, broşür vs. hazırlayarak tanıtım yapmaktır. 3. Sağlıklı çevre alanlarında toplantılar, seminerler, konferanslar, kurslar, ayrıca gezi ve piknik organizasyonu düzenlemektedir. 4. MYO'daki öğrencilerin, üniversitemizin çeşitli olanaklarından yararlanmasını sağlamak, aynı zamanda bu olanakları koruyarak geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 5. Okulumuzda öğrenciler arası dayanışmayı arttırmak, takım çalışması ve paylaşımını gerçekleştirmek ve öğrenciler ile okul yönetimi arasında sürekli bir iletişimi sağlamaktadır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör.Dr. Serpil ÖZMEN


Başkan

Ceren DEMİRBAŞ


Başkan Yardımcısı

Nurhak DUMAN


Takip Edin