S

Kulüp Hakkında


Birim

Narman Meslek Yüksekokulu


Amaç

1. Kulübün amacı genelde bütün toplumda, özelde Atatürk Üniversitesi Narman meslek yüksekokulu öğrencileri arasında spor ve kültür faaliyetlerini içeren etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. 2. Üyelerine belirli gün ve saatlerde sosyal faaliyetlerin tanıtımı amacıyla dergi, broşür vs. hazırlayarak tanıtım yapmaktır. 3. Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, Sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar. 4. MYO' daki öğrencilerin, üniversitemizin çeşitli olanaklarından yararlanmasını sağlamak, aynı zamanda bu olanakları koruyarak geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 5. Okulumuzda öğrenciler arası dayanışmayı arttırmak, takım çalışması ve paylaşımını gerçekleştirmek ve öğrenciler ile okul yönetimi arasında sürekli bir iletişimi sağlamaktadır. 6. Dünya ve ülkemizde kutlanan veya değerlendirilmesi gereken önemli günlerin şehrimizde, üniversitemizde ve ilçemizde farkındalık yaratacak faaliyetler oluşturmak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Mustafa SARIKAYA


Başkan

Yusufcan ÜNLÜ


Başkan Yardımcısı

Yaren AKOLUK


Takip Edin