G

Kulüp Hakkında


Birim

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu


Amaç

• Atatürk üniversitesi öğrencilerinin, kulüp çerisinde yapacağı teknik geziler, öğrenci tartışmaları, konferanslar ve okudukları bölümün günümüz teknolojisine uyarlayabilme, yenilikçi görüşler ortaya koyabilme projeler geliştirme olanakları sağlamak. • Türkiye ve dünya teknolojilerinin güncel konularında disiplin olarak Gıda İşleme Bilimleri ile bunların alt dallarında araştırma ve incelemeler yapmak: bu konularda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla ortaya çıkan bilgileri Atatürk üniversitesi öğrencilerine aktarmak. • Üyelerine takım çalışması içinde proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik bilgileri gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme, bilimsel konularda derslerin ötesinde bilgi edinme, bilgi ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası platformlarda başkaları de paylaşma ve tartışma imkânı sağlamak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Özmen BİBEROĞLU


Başkan

Seda Nur KALAYCI


Başkan Yardımcısı

Melisa DEMİRCİ


Takip Edin