G

Kulüp Hakkında


Birim

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu


Amaç

“Gıda İşleme Kulübü”nün amacı Üniversitemiz bünyesinde Gıda Teknikerliğinin gelişmesini sağlamak, Gıda İşleme Teknikliğine ilgi duyan tüm üniversite öğrencilerini bir araya getirmek, öğrencilere Gıda İşleme ile ilgili alanı sevdirmek, bölüm ile ilgili aktivitelerde bulunmak ve öğrencileri buna teşvik edip bilinçli gıda üretim ve tüketimine katkıda bulunmaktır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Prof.Dr. Hayrunnisa NADAROĞLU


Başkan

Cihan Can ATUĞ


Başkan Yardımcısı

Zehranur ÖZCAN


Takip Edin