K

Kulüp Hakkında


Birim

Spor Bilimleri Fakültesi


Amaç

Üyelerin ve tüm Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin; yaşamlarından zevk almaları, mutlu ve sağlıklı aktiviteler-etkinlikler için uygun ortam ve olanaklar yaratarak, teknolojik gelişmelerin ve kentleşmenin neden olduğu kalabalık, gürültü gibi olguların beden ve ruh sağlığında yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırma. Sosyal, çevre, eğitim, toplumsal, sağlık, spor, kültür, sanat, kavramlarında üretecekleri projeleri, fikirleri gerçekleştirme olanağı bulabilmeleri, bu alanlarda gönüllü katılımlar ile örf, anane, kültür ve öğrenci değerleri ile çatışmadan ‘farkındalık’ oluşturmalarını amaçlar.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖNAL


Başkan

Baran Yamaç GÜNEY


Başkan Yardımcısı

Kamil Kerem ŞERBETCİOĞLU


Takip Edin