A

Kulüp Hakkında


Birim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu)


Amaç

Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir bir eğitim vererek kulüp üyelerle koordinatör bir şekilde kulüp olmak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Onur SÖZÜDOĞRU


Başkan

Ennur SUSUZ


Başkan Yardımcısı

Kader KILINÇKAYA


Takip Edin