D

Kulüp Hakkında


Birim

Hınıs Meslek Yüksekokulu


Amaç

Derneğin amacı; her türlü doğa sporları kapsamında Ülkemizin doğa güzelliklerini gezip görerek ve araştırarak korumak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmak ve bu amaçla faaliyetler ve eğitimler düzenlemektir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Burak BASTABAN


Başkan

Aydın BİLİCAN


Başkan Yardımcısı

Berfin BAKIŞ


Takip Edin