K

Kulüp Hakkında


Birim

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu


Amaç

MADDE 1 – Bu kulübün amacı, Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamaktır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Ferit AYYILDIZ


Başkan


Başkan Yardımcısı

Elif ÇOLAK


Takip Edin