G

Kulüp Hakkında


Birim

Tortum Meslek Yüksekokulu


Amaç

Girişimci Gençlik ve Kariyer Kulübünün amacı bünyesinde bulunan üyelerinin; a) Sosyal sorumluluk projeleri üretmelerini sağlamak hem kendilerine hem de topluma faydalı birer birey olarak yetişmelerine katkıda bulunmalarını sağlamak, b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak, c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, d) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, e) Topluluk olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, genel amaçtır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU


Başkan

Serhat DEMİRCİ


Başkan Yardımcısı

Muhammed Hira YÜRÜSOY


Takip Edin