A

Kulüp Hakkında


Birim

Tortum Meslek Yüksekokulu


Amaç

1. Öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve medya alanında etkinliklerde bulunarak sosyokültürel yönde gelişmelerini sağlamak. 2. Öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alarak kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasına ve bu yolda yapılacak her türlü aktiviteye destek olmak 3. Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan diğer kulüpler ile ortak faaliyetler düzenlemek 4. İç ve dış paydaşlar işbirlikleri ile Ulusal ve Uluslararası çapta gerçekleştirilen kongre, seminer, bilgi şöleni, öğrenci kongrelerini v.b. faaliyetlerine katılmak, Ata Çevre ve Tasarım Kulübü olarak üstlenmek ve bu konudaki her türlü çalışmayı desteklemek. 5. TMYO Öğrencilerinin katılımını sağlamak amacıyla teknik geziler düzenlemek, 6. Araştırmacı, hızlı düşünen, başarılı, iş disiplinine sahip ve dinamik niteliklere sahip birey olmalarına katkı sağlamak genel amaçtır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Nurhan AKBULUT


Başkan

Berivan PİLGE


Başkan Yardımcısı

Hakan DABAK


Takip Edin