G

Kulüp Hakkında


Birim

Mühendislik Fakültesi


Amaç

- Bilişim teknolojileri hakkında eğitimler ve kurslar düzenlemek, - Bilişim teknolojileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve üyelerin bilgisine sunmak, - Üyeler arasındaki dostluk bağlarının gelişmesi için konferanslar, seminerler, eğitimler, yarışmalar ve eğlenceler düzenlemek, - Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer GDSC toplulukları, üniversitelerdeki bilişim kulüpleri ve bilişim ile alakalı dernek ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak ve müşterek faaliyetlerde bulunmak, - Öğrenci kabiliyetlerini gelişen teknoloji ile birlikte yönlendirmek, - Öğrencinin düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, - Öğrencilerinin networklerini genişletmek, - Teknolojik konularda konunun uzmanı kişilerle seminerler düzenlemek, - Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak, - Projeler üreterek öğrencilerin bu projelere katılımını sağlamak, - Öğrencilerin çeşitli yarışmalara katılarak deneyim kazanmasını sağlamak, - Ücretsiz kurslar ve seminerler düzenleyerek Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin teknoloji alanında üretken olmasını sağlamak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Mete YAĞANOĞLU


Başkan

Semih KÜÇÜKPEHLİVAN


Başkan Yardımcısı

Sude TOPAL


Takip Edin