D

Kulüp Hakkında


Birim

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi


Amaç

Doğal ve tarihi yaşam alanlarını koruma ve gelişmesine destek sağlayarak ulusal ve kültürel değerlerin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılarak devamlılığın sağlanması.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör.Dr. Elif ÖNAL


Başkan

İhsan Can KAYA


Başkan Yardımcısı

Alper DURAN


Takip Edin