H

Kulüp Hakkında


Birim

Veteriner Fakültesi


Amaç

Kulübün amacı: Kendine güvenen, sorumluluk duygusu gelişmiş, işbirliğinin önemini kavrayan, yaşadığı dünyada kendinden başka canlıların da olduğunun bilincinde olan, doğayı, çevreyi koruyan böylelikle hayvanların da yaşamsal alanlarına ve hayvan haklarına saygı duyan, bu hakların geliştirilmesi için çabalayan ve bu amaç doğrultusunda hassasiyetle çalışmalar yürüten bireyleri biraraya getirmektir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Nergis ULAŞ


Başkan

Zeynep USLU


Başkan Yardımcısı

Berra Yaren ŞAHİN


Takip Edin