A

Kulüp Hakkında


Birim

Edebiyat Fakültesi


Amaç

Atatürkçü Düşünceyi yaymak, bu amaca yönelik faaliyetler yaparak Atatürk’ü anlatmak, araştırmak, ulu önderimizi tanıyıp tanıtmak, Atatürk ilke ve inkılâplarının devamlılığını sağlamak ve bu bilince sahip insanlar yetiştirmektir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Prof.Dr. İsmail EYYUPOĞLU


Başkan

Emine BAŞARA


Başkan Yardımcısı

Merve DOĞAN


Takip Edin