T

Kulüp Hakkında


Birim

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı


Amaç

Klasik Türk Sanat Müziğine, Türk müzik kültürüne ve müzik kimliğine ait olan değerleri yaşatmak, günümüz nesline aktarmak ve dünya müzikleri arasındaki yerini almasına katkı yapmak. Sosyal medyanın gücünden faydalanarak, kulübümüz amacı doğrultusunda mûsıkîmizi tanımak, varsa kendi yeteneklerini keşfedip geliştirmelerini sağlamak, mûsıkî aracılığı ile sosyal bir iletişim ve paylaşım içinde olmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak ve bu kapsamda etkinlikler düzenlemek. Müziğin birleştirici gücünden faydalanarak, Üniversitemiz bünyesinde eğitim gören öğrencilerle herhangi bir siyasi bir görüş ya da örgütlerden uzak olmak şartı ile ortak faaliyetler düzenlemek.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Feyzi Berat KAPLAN


Başkan

Metehan ÇÖTELİ


Başkan Yardımcısı

Rabia TAŞKIN


Takip Edin