p

Kulüp Hakkında


Birim

Güzel Sanatlar Fakültesi


Amaç

Öncelikli amaç; sosyal, ekonomik, kültürel ve sanatsal açıdan Erzurum ilinin ve Türkiye'nin gelişme ve kalkınma hamlelerini destekleyici düzeyde plastik sanatlar çerçevesinde tasarım-uygulama projeleri ve sanatsal etkinlikler düzenlemektir. Bu etkinlikleri gençler arasında yaymak sureti ile sanat sever bir gençlik oluşumuna katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda sanata eğilimli gençleri kulüp özelinde bir araya getirip bu eğilimleri geliştirmek hedeflenmektedir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Doç.Dr. Nevin AYDUSLU


Başkan

Kübra KÜÇÜKLER


Başkan Yardımcısı

Emirhan KÖSE


Takip Edin