S

Kulüp Hakkında


Birim

Güzel Sanatlar Fakültesi


Amaç

1. Geleneksel ve modern müzelerimizi gençler arasında yaymak ve yaşatmak hedeflenmektendir. 2.Öğrencilerde tarih bilincinin oluşturulması; öğrencilere, zorluklar karsısında mücadele etme bilincinin aşılanması. 3.Öğrencilerde estetik duygusunun geliştirilmesi. Öğrencilerde, mekân ile zaman arasında bağdaşım kurabilme duygusunun geliştirilebilmesi. 4.Edebi şahsiyetlerin ve eserlerin hangi şartlarda oluştuğunun kavratılması; öğrenciler edebi zevkin aşılanması, örnek şahsiyetlerin hayatlarından, yaşama ait derslerin çıkarılması. 5.Fizik kanunlarının mimari eserler üzerinde uygulanışının kavratılması 6.Sanat Müzeleri ve sanat sergilerine geziler yaparak öğrencilerin kültür ve sanat konusunda bilinçlenmesini sağlayabilmek. 7. Geleneksel ve modern müzelerimizi gençler arasında yaymak ve yaşatmak hedeflenmektendir. 8. Geometrik şekiller ile mimarinin ilişkilendirilmesi. Geometrinin günlük hayatımızda kullanıldığı alanlar konusunda farkındalık bilinci oluşturulması.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Doç. Evren KAVUKCU


Başkan


Başkan Yardımcısı


Takip Edin