A

Kulüp Hakkında


Birim

İlahiyat Fakültesi


Amaç

Kulübümüzün en belirgin amacı öğrenmek, öğrendiklerini içselleştirmek ve öğrenmenin yanı sırada insanlara ışık olmaya çalışmaktır. Bu doğrultuda konferanslar, sempozyumlar, sergi ve çeşitli faaliyetlerimizle; felsefe, tarih, iktisat, sosyoloji, psikoloji, kültürel, sanatsal, sağlık, çevre, hitabet, yardımlaşma, dayanışma ve sportif etkinlikler ve faaliyetler düzenleyip vedahi fıkıh, siyer, kelam gibi İslami İlimlerin etrafında, bir üniversite öğrencisinin tam donanımlı bir kişi haline gelmesine yardımcı olmaktır. Genel Kurallar; *Kulüp üyeleri, gerek kulüp içi gerekse kulüp dışı(kulübe mal olacak şekilde) vatana, millete, bayrağa ve ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret eden kişi veya kişiler *Kulübün üyeleri gerek kulüp içi gerekse kulüp dışı(kulübe mal olacak şekilde) hiçbir dil, din, ırk, mezhep ve toplum konumu(maddi,manevi) gibi çeşitli ayrımlar yapmaya çalışan kişi veya kişiler *Kulübün üyeleri, gerek kulüp içi gerekse kulüp dışı(kulübe mal olacak şekilde) hiçbir siyasi görüş, partizanlık, sempatizanlık, terör örgütü destekçiliği ya da söylevi yapan veya yaptığı kanıtlanan kişi veya kişiler *Kulübün üyeleri, gerek kulüp içi gerekse kulüp dışı(kulübe mal olacak şekilde) İslam'ı ayaklar altına alan, farklı şirk-i durumlar ile kulüpte bulunan kişileri veya kulübü sıkıntılı duruma sokan kişi veya kişiler *Kulüp üyeleri, Üniversitemiz çatısı altında bulunan herhangi bir öğretim üyesine veya personeline karşı saygısızlık yapan kişi veya kişiler *Kulübün ilerleyişini ve geleceğini tehlikeye atan kişi veya kişiler *Kulübün amacının doğrultusunu değiştirmeye çalışan kişi veya kişiler *Kulübün olağan ve olağanüstü toplantılarına, etkinliklerine sürekli olarak katılmayan veya sürekli çeşitli mazeretlerde bulunan, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeyen kişi veya kişiler *Grup içerisinde, grup yönetimine veya üyelerine karşı sebepsiz tavır alan, sorun çıkaran ve rahatsız eden kişi veya kişiler *Kulüp içerisinde amacı dışında yakınlaşma veya kulüp aleyhinde yapılan gruplaşma hareketlerini gerçekleştiren kişi veya kişiler -Kulüp yönetiminin alacağı kararlarca kulüpten kesinlikle men edilir... Yönetim ve Denetim Kurulu Kuralları; *Yönetim veya Denetim kurulunda bulunan kişi veya kişilerin görevlerini hakkaniyetle yapmaması *Yönetim veya Denetleme kurulunda bulunan kişi veya kişilerin görevlerini kötüye ve kulübü tehlikeye atacak şekilde kullanmaları -Yönetim kurulu başkanı ve yardımcısının alacağı kararlar doğrultusunda kulüpten men edilir...


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Doç.Dr. Mehmet GÖKTAŞ


Başkan

Muhammed Alper ÖZTÜRK


Başkan Yardımcısı


Takip Edin