F

Kulüp Hakkında


Birim

Eczacılık Fakültesi


Amaç

(1) Genel Amaçlar: Bu yönergenin amacı, kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, onları araştırmacı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirmek ve boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. (2) Özel Amaçlar: a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, b) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme, c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, d) Düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri yarışmalarıyla öğrencilerin girişimci olabilme, e) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, f) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, g) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme h) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Prof.Dr. Alptuğ ATİLA


Başkan

Hatice Seda KAYA


Başkan Yardımcısı

Halime Devrim KÜÇÜK


Takip Edin