İ

Kulüp Hakkında


Birim

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu


Amaç

Üniversitemizde eğitim gören tüm öğrencilerin, her düzeyde anlama, anlatma, anlam ve değer katma gibi iletişimin temelini en iyi şekilde aktarmak ve topluma faydalı bireyler kazandırmaktır. Aynı zamanda fikir ve düşünce paylaşımları da yaparak bir iletişim bağı kurmak, amacımızın ana damarını oluşturmaktadır. Çağımızın en büyük problemi haline gelen önyargı ve çekingenliği yıkmak; öğrencileri birbirleriyle etkileşime girmeye teşvik etmek kulübün amaçlarının arasında yer almaktadır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Rahim Kağan AKBULUT


Başkan

Emine ERDOĞAN


Başkan Yardımcısı

Elif KONAK


Takip Edin