İ

Kulüp Hakkında


Birim

İlahiyat Fakültesi


Amaç

İyiliğin Geleceği Kulübü ‘nün temel amacı; medya ile Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri arasında bağ kurmaktır. Bu kapsamda söyleşi, seminer, konferans ve sosyal faaliyet yapması planlanmıştır. Öğrencilere medya sektörüne ait tüm iş kollarını tanıtmak, çalışma ortamını görmek, özendirmek ve bilgilendirmek amaçlanmaktadır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Fuat KARABULUT


Başkan

Taha Yasin BARLAS


Başkan Yardımcısı

Cihan AKDOĞAN


Takip Edin