Ö

Kulüp Hakkında


Birim

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi


Amaç

Bu Yönerge, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirerek sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında oluşturacakları “Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulübü” tanımlı toplulukların kuruluş, işleyiş ve yapacakları etkinliklere ilişkin usul ve esasları düzenler.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Gamze ALAK


Başkan

Yusuf Can KARAHAN


Başkan Yardımcısı

Kadir Tufan YILDIRIM


Takip Edin