İ

Kulüp Hakkında


Birim

Tıp Fakültesi


Amaç

Kulüp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğrencilerin zamanını daha yararlı değerlendirebilmesine yardımcı olur. Müzikal, edebi, tiyatral ve genel manada sanatsal olabilecek etkinlikler düzenler. Bu etkinliklerle ilgili toplantılar ve sohbetler planlar. Ayrıca öğrenci arkadaşlarımızın kulüp yönetimi, denetimi ve benzeri görevler alması ile birlikte kişisel becerilerini artırmayı hedefler. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı, grup işlerinde rol ve görev paylaşımı yapmayı ve okulumuzda sanatsal etkinliklere destek vermeyi ayrıca bu tarz etkinlikleri sağlık ve tıp alanındaki çalışmalarla birleştirip ortaya çok çalışma gruplu faaliyetler çıkarmayı amaçlar.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇINAR TANRIVERDİ


Başkan

Zehra İNAN


Başkan Yardımcısı

Ozan KÖKLÜ


Takip Edin