ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
V

Kulüp Hakkında


Birim

Güzel Sanatlar Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesi vizör Fotoğraf Kulübü, Güzel Sanatlar Fakültesi denetiminde kurulmuş olup, Atatürk Üniversitesi'ne kayıtlı tüm öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulan bir topluluktur. 1. Fotoğraf öğrencileri başta olmak üzere ilgili tüm öğrencilerin fotoğraf alanındaki bilgilerini artırmaya ve yeteneklerini geliştirip desteklemeye yönelik her türlü faaliyeti organize ederek kişilere bu alanda deneyim kazandırmak, 2. Ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel gelişmeleri takip etmek, sevdirmek, yaymak ve öğrenciler ile paylaşmak. Benzer topluluk/kulüpler vb. kuruluşlar ile işbirliği yapmak, 3. Üniversitenin tanıtımına katkıda bulunmak, 4. Gençlere profesyonel fotoğraf çekme tekniğini öğretmek ve çevrelerine bakış açılarını geliştirmek, 5. Üniversitemizdeki öğrencilerin, üniversitemizin çeşitli olanaklarından yararlanmasını sağlamak, aynı zamanda bu olanakları koruyarak geliştirilmesine katkıda bulunmak, 6. Üyelerinin fotoğrafla ilgili çalışmalarını sergilemelerine olanak sağlamak, 7. Üniversitemizde öğrenciler arası dayanışmayı artırmak, takım çalışması ve paylaşımını gerçekleştirmek, 8. Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek, 9. Kulübün amacına uygun olarak yönetmen, fotoğraf sanatçılarının katılımıyla yapılacak olan söyleşiler, konferanslar, sergiler, festivaller ve şenlikleri organize etmek, 10. Fotoğraf üzerine ders ve kurslar düzenlemek.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Murat Han ER


Başkan

Eda KARAKOCA


Başkan Yardımcısı

Beyda ÖZER


Takip Edin