A

Kulüp Hakkında


Birim

Hukuk Fakültesi


Amaç

GENEL AMAÇLAR : a) Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu üyelerinin; 1) Bilimsel, sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve benzeri etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile kariyer gelişimlerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen ve topluma yarar sağlayıcı sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmak ve bu doğrultuda etkinlikler yapmak genel amaçtır. Bunlara ek olarak: a) Çocuk istismarının önlenmesi ve istismar vakalarına müdahale konusunda bilinç düzeyini arttıracak farkındalık çalışmalarında bulunmak, b) Çocuk ihmal ve istismarının her türlüsünün önlenmesi için sistematik ve multidisipliner nitelikli eğitim faaliyetlerinde bulunmak, c) Çocuklara dair hukuki düzenlemelerin ve mahkeme uygulamalarının Birleşmiş Millet Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çocuğun yüksek yararını ilke edinen uluslararası metinlere uyumunun sağlanması için hukuki farkındalık çalışmaları yürütmek gibi konularda da etkinlikler yapmak amaçlar arasındadır. ÖZEL AMAÇLAR : 1-Bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak; fiziksel, ekonomik, duygusal ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak ve önlemek için eğitimler düzenlemek, 2-İhmal ve istismar mağduru çocukları biyopsikososyal olarak ele alarak yaşadıkları travmaları atlatmaları için bilinç düzeyinin yükseltilmesi, politika geliştirilmesi süreçlerine katkı sunmak ve iyileşmelerinde terapotik süreçte yer almak, 3-Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu ve UCİM Erzurum İl Yapılanması/Temsilciliği iş birliği ile halka açık ücretsiz eğitimler verilmesi, çocuk alanında farkındalığı arttırmak amaçlı olarak önemli gün ve haftalarda fiziki ve online etkinlikler düzenlemek, üniversite öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi alanında farkındalık sahibi olabileceği bilgilendirici söyleşi, toplantı ve etkinlikler düzenlenmesidir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Sefa ERYILDIZ


Başkan

Gülcan EROL


Başkan Yardımcısı

İbrahim BAŞ


Takip Edin