"

Kulüp Hakkında


Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Amaç

Kulübün amaçları şu şekildedir: a) Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmelerini sağlamak. b) Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanındaki uzman kişileri öğrencilerle buluşturacak organizasyonları düzenleyerek öğrencilerin ufkunu genişletmek, alana ilişkin güncel bilgilerden haberdar olmalarını sağlamak. c) Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili çalışma alanlarını tanıtmak, öğrencilerin mesleki becerilerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak. d) Siyaset ve Uluslararası İlişkilerin disiplinler arası niteliğine bağlı olarak alana ilgi duyan öğrencilerin güncel bilgiler hakkında donanımını sağlamak için basın, yayın faaliyetlerinde bulunmak. e) Atatürk Üniversitesi’nden mezun olacak öğrencilerin çalışma alanlarının bulunduğu sektörlerde öğrencilerin kolay ve verimli istihdamını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetleri yapmak ve işbirliği gerçekleştirmek.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÇELİK


Başkan

Hakan KARAKAYA


Başkan Yardımcısı

Muhammed Emin BALIKÇI


Takip Edin