D

Kulüp Hakkında


Birim

İlahiyat Fakültesi


Amaç

Kulübün amacı maddi değerlerin öncelendiği günümüz dünyasında iç dünyamızı besleyen kavramlarımızı öğrenebilmek, önce iç dünyamıza sonra ise bedenlerimize işleyebilmektir. Kültür, sanat ve bilim çalışmaları yaparak medeniyetimize dönük millî- manevî şuuru ortaya koyabilmektir. Başta Atatürk Üniversitesi’ne mensup öğrenciler olmak üzere Erzurum şehrindeki tüm gençler için sosyal, kültürel, ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, üyeler arasında birliği sağlamak, kanunlarımız çerçevesinde bütün haklarını korumaktır. Kurs, panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek üyelerinin, eğitimin her kademesindeki tüm öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve kültür seviyelerinin artmasına katkıda bulunmak, dini, ahlaki, milli, içtimai, siyasi ve iktisadi konularda neşriyatta bulunmaktır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Fethi YILDIRIM


Başkan

Murat VURAL


Başkan Yardımcısı

Ramazan IŞIK


Takip Edin