P

Kulüp Hakkında


Birim

Edebiyat Fakültesi


AmaçKulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Derya GÜRCAN YILDIRIM


Başkan

Furkan Utku GÜNEŞ


Başkan Yardımcısı

Abdullah DEMİR


Takip Edin