L

Kulüp Hakkında


Birim

Eczacılık Fakültesi


Amaç

Dil ve Toplum Kulübü (Language and Society Club) ‘nün amacı; Eczacılık fakültesi olarak Yabancı Dil ve toplumsal dayanışmaya verdiğimiz önemi tüm okullara tanıtma ayrıca bu hususta gelişip ulusal düzeyde okulu ve fakültemizi temsil etmektir. Bunun yanında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin, sosyal kimliklerinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca girişimci, özgüvenli, lider, kişisel ve milli değerler dengesini oluşturmanın yanı sıra, evrensel bakış açısına sahip, zaman ve yaşamını sağlıklı yönetebilen, sosyal, duygusal ve akademik gelişimini sürdürebilen, Fakültenin misyon ve vizyonuna uygun, yaratıcı bireylerin yetişmesine katkıda bulunur


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Hafize YUCA


Başkan

Abdülmüttalip ÇELEBİ


Başkan Yardımcısı

Hamza DOĞAN


Takip Edin