G

Kulüp Hakkında


Birim

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi


Amaç

Genç Kızılay Kulübü; hiçbir siyasî amaç ve maddi çıkar gözetmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak Atatürk Üniversitesinin Oltu yerleşkesindeki fakülteler ve meslek yüksekokulu öğrencilerini temsilen kurulmuştur. Kulübün amacı, Kızılay için çalışmak isteyen ve ilgi duyan gönüllü arkadaşlarımızı bir araya toplayıp toplum yararına çeşitli faaliyetler yapmak. Başta üniversitemizdeki genç üyelerimiz olmak üzere bulunduğumuz ilçede bir farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmektir. Üyelerimize dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak; düşünce, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek. Gönüllü Kızılaycılar kazanmak ve yetiştirmek; Kızı­laycılık ilkelerinin kulüp üyeleri arasında fakülte ve meslek yükseokulunda yayılmasını sağlamak amaçlanmıştır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Doç.Dr. Lokman CERRAH


Başkan

Miraç ESEN


Başkan Yardımcısı

Özlem DERELİ


Takip Edin