A

Kulüp Hakkında


Birim

Spor Bilimleri Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nün amacı, üniversite öğrencilerimizin çeşitli spor dallarında amatör ruhla planlanan aktivitelere katılmasına olanak sağlayarak onların yaşam kalitesini artırmak ve sosyalleşmelerine imkan verecek ortamlar yaratmaktır. Ayrıca kulübümüzün alt amaçlarından biri de gerçekleştirilecek etkinliklerle fiziksel hareketliliğin artırılmasını sağlayarak sağlıklı bir toplum oluşturulmasına destek sağlamaktır. Kulübümüzün bir diğer amacı ise Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde çeşitli etkinlikler planlayarak kampüsün öğrenciler açısından bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlamaktır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AYDIN


Başkan

Ebubekir GÜLER


Başkan Yardımcısı

Kenan Anıl ÖZÇELİK


Takip Edin