A

Kulüp Hakkında


Birim

Tıp Fakültesi


Amaç

Bu tüzüğün amacı, Atatürk Üniversitesi tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek olan Artmania Fotoğraf ve Sanat Kulübünün çalışma esaslarını düzenlemektir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Suat SİNCAN


Başkan

ARIAN ROBAEI


Başkan Yardımcısı

Aydın JAFARI


Takip Edin