N

Kulüp Hakkında


Birim

İlahiyat Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamaktır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Mustafa ÖZFİDAN


Başkan

Mehmet ERGEN


Başkan Yardımcısı

Ceylan YUCAL


Takip Edin