B

Kulüp Hakkında


Birim

İlahiyat Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamaktır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Arş.Gör. Zeynep KELEŞOĞLU


Başkan

Yunus ÖZGELEN


Başkan Yardımcısı

Gül Muhammed AYİNGER


Takip Edin