G

Kulüp Hakkında


Birim

Güzel Sanatlar Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesi Genç Heykeltraşlar Kulübü, Güzel sanatlar fakültesi denetiminde kurulmuş olup, Atatürk Üniversitesi'ne kayıtlı tüm öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve eğitsel etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulan bir topluluktur.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Halil DAŞKESEN


Başkan

Mükail GÜLOĞLU


Başkan Yardımcısı

Zeliş YAĞMUR


Takip Edin