T

Kulüp Hakkında


Birim

Tortum Meslek Yüksekokulu


Amaç

Günümüzde, teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler kültür, sanat, akademik çalışmalar gibi birçok alanda da değişimleri beraberinde getirdi. Teknoloji ile etkileşim halinde olan insanlarla beraber somut-soyut olarak ortaya konan tüm değerleri kapsayan kültür kavramı da süreçten etkilendi. Kültür kavramı tüm teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeniden çeşitlenerek; toplumların içinde bulundukları çağa göre geliştirilen davranış alışkanlıklarına bir yenisini ekleyerek “Tekno- kültür” kavramını ortaya çıkardı. Tekno-kültür, teknoloji ile ayrılmaz bir biçimde ilerleyen kültürel bir iklim olarak ortaya çıktı. Değişen teknoloji uygulamaları ile makinelerin öğrenimi, yapay zeka, bulut bilişimleri gibi birçok teknoloji hayatımıza girdi. Bu kulüp ile hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojilerin tanıtılması, yeni teknolojiler ile ilgili araştırmaların yapılması ve tekno-kültür kapsamında geziler düzenlenmesi ayrıca teknolojinin bize kazandırdığı alışkanlıklar üzerinde farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Hacer BUKETÇİ


Başkan

Mehmet Ali ŞAHİNKESEN


Başkan Yardımcısı

Ömer Yağız KISIR


Takip Edin