T

Kulüp Hakkında


Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesi öğrencilerine toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışmayı etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırılması hedeflenmektedir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Mustafa ERSUNGUR


Başkan

Yusuf YILDIZ


Başkan Yardımcısı

Mejdel ASLAN


Takip Edin