İ

Kulüp Hakkında


Birim

Mühendislik Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesinde; Faktülteler, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin ders dışı sosyal ,kültürel , eğitimsel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımaktır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Doç.Dr. Şendoğan KARAGÖZ


Başkan

Oğuzhan BUDAK


Başkan Yardımcısı

Asım ERKAYA


Takip Edin